A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 275
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AA
Long Form : abdominal aorta
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IVC 15  5066 
TA 14  10857 
SMA 11  8542 
CT 102749 
AAA 7137 
Ang II 10638 
CCA 5335 
MDCT 4808 
PV 11848 
10  BMI 73245 
11  IMT 6289 
12  LGA 1497 
13  MAP 23822 
14  RAS 7706 
15  BN 4330 
16  CFA 6185 
17  CHA 1221 
18  IA 6615 
19  PA 32574 
20  SA 17693 
21  VSMCs 4555 
22  AC 15335 
23  ACh 12507 
24  CTA 6952 
25  CV 20606 
26  DTA 1113 
27  FA 22913 
28  HR 76275 
29  IR 27276 
30  LD 12677 
31  MSA 4047 
32  SMV 862 
33  SNP 19658 
34  US 25284 
35  AD 75913 
36  AdRAs
37  AHA 2320 
38  AT1R 1315 
39  BW 9459 
40  CAD 27298 
41  CC 14461 
42  CRP 27675 
43  DECT 955 
44  ECM 22474 
45  FL 5560 
46  FTA 458 
47  HA 27755 
48  HC 14368 
49  HTN 2128 
50  IEL 920 
51  IMA 2338 
52  LC 19056 
53  LRV 228 
54  LVV 230 
55  MRI 78365 
56  NE 17194 
57  NO 60506 
58  PI 22307 
59  PWV 3614 
60  RI 8122 
61  RIEL
62  RV 11907 
63  SAT 3050 
64  SBP 13861 
65  SNS 2339 
66  WSS 1399 
67  AALDLT 34 
68  ACE 17954 
69  AFM 14442 
70  AFN 35 
71  AH 4545 
72  AI 11987 
73  AIC 1495 
74  AID 2163 
75  AIR 672 
76  aLHA
77  ALIF 392 
78  AM 10570 
79  AMA 1630 
80  AMD 9559 
81  APOE 6828 
82  AT2R 328 
83  AVA 667 
84  AVAs 84 
85  BA 8981 
86  baPWV 1138 
87  BF 4894 
88  BMD 23402 
89  BPD 8159 
90  BT 5009 
91  CAH 2838 
92  CAI 1675 
93  CaM 3581 
94  CAP 9223 
95  CAs 1683 
96  Cav-1 1243 
97  CBD 5230 
98  CFD 3044 
99  CHD 19930 
100  CIA 3451