A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 250
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AA
Long Form : acute appendicitis
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CRP 37  27102 
WBC 30  7267 
CT 23  100801 
US 22  24687 
ROC 17  26481 
CI 14  198747 
ED 14  33822 
LA 14  15266 
NLR 11  4388 
10  PPV 11  11132 
11  AS 10  18764 
12  NPV 6919 
13  AUC 31727 
14  IL-6 25592 
15  MPV 2171 
16  NA 13620 
17  OR 108904 
18  CA 22153 
19  PCT 5340 
20  BMI 71489 
21  CP 25549 
22  LOS 11981 
23  NSAP 97 
24  PA 31613 
25  RLQ 104 
26  ANC 2865 
27  CBC 1819 
28  OA 27239 
29  PAS 5651 
30  PLR 2207 
31  Sp 1777 
32  5-HIAA 3460 
33  AIR 662 
34  AML 22019 
35  AP 23058 
36  ESR 8324 
37  IQR 11403 
38  RDW 1410 
39  RIPASA
40  SA 17119 
41  Se 5442 
42  TNF-alpha 45501 
43  USG 1158 
44  AAP 1901 
45  Ac 621 
46  ACS 13061 
47  AD 73864 
48  APPE 161 
49  AT 10556 
50  EA 8980 
51  ELISA 39287 
52  EPs 1357 
53  ER 46812 
54  GA 13837 
55  HMGB1 3765 
56  hs-CRP 6823 
57  IL 53197 
58  IMA 2297 
59  ITT 3179 
60  LF 7536 
61  MCPGS
62  MDA 24771 
63  MRI 76738 
64  NAA 3743 
65  NAR 966 
66  NP 13718 
67  PCS 4931 
68  PDW 608 
69  PT 13715 
70  qPCR 9431 
71  RADUS
72  RCTs 23294 
73  RIF 1879 
74  SILA 60 
75  ST 11057 
76  WBCC 82 
77  5-HT 7344 
78  AAS 2729 
79  AB 3288 
80  ADMA 2517 
81  AdV 677 
82  AEAA
83  AES 924 
84  AFA 338 
85  AIE 1194 
86  AIRS 91 
87  alpha1GP
88  AmbSurg
89  AMN 403 
90  ANN 3525 
91  APA 2693 
92  APPE score
93  ARCD 48 
94  ASA 7541 
95  ASS 521 
96  AUROC 2070 
97  AUROCs 191 
98  AUS 617 
99  AVP 6356 
100  BMTs 77