A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 143
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AA
Long Form : aortic arch
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CTA 6952 
DA 26447 
TEE 5238 
CT 102749 
VA 13836 
BCT 1520 
CHD 19930 
LCCA 185 
MRI 78365 
10  TA 10857 
11  AAo 96 
12  CA 22685 
13  CAD 27298 
14  CAS 5428 
15  CCA 5335 
16  CI 204873 
17  CM 14446 
18  CoA 2465 
19  CS 28464 
20  CW 3049 
21  DAA 1835 
22  DAo 66 
23  FL 5560 
24  IA 6615 
25  LPA 3967 
26  LSCA 66 
27  LV 32509 
28  LVA 702 
29  MDCT 4808 
30  PAs 2703 
31  SA 17693 
32  SCA 3342 
33  TIA 4289 
34  WSS 1399 
35  3DMRI
36  AAH 460 
37  AbA 50 
38  AC 15335 
39  AC/DC
40  ACP 4441 
41  AF 28623 
42  AIF 2017 
43  AL 7068 
44  ALIA
45  ALSA 36 
46  AoA 229 
47  AP 23847 
48  AR 24233 
49  AS 19295 
50  ASO 1862 
51  AVA 667 
52  BA 8981 
53  BBN 689 
54  BCR 3874 
55  BCs 672 
56  BKG 17 
57  BL 4936 
58  BOLD 4694 
59  BRS 1651 
60  BSA 13927 
61  CBCT 6640 
62  CCT 4402 
63  CCTA 1536 
64  CHDs 671 
65  CL 15789 
66  cMRI 55 
67  COPD 27405 
68  CPI 1282 
69  CR 26980 
70  CT angiography
71  cvBRS
72  CVR 1720 
73  CVTF
74  DC 17838 
75  DMRs 772 
76  DT 5014 
77  DWI 6494 
78  EC 21917 
79  ECA 1318 
80  ELCo
81  ELN 304 
82  EVE 177 
83  EZE 64 
84  fMRI 17407 
85  FP-MRA
86  FT 4688 
87  GP 12721 
88  GRPR 418 
89  HL 6367 
90  Hox6-10
91  I/R 8954 
92  IJV 624 
93  IL 54220 
94  JRD 26 
95  LA 15613 
96  LCC 666 
97  LPDA
98  LPM 465 
99  LSA 1131 
100  LSC 1529