A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 141
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AA
Long Form : aortic arch
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CTA 7481 
DA 27391 
TEE 5492 
CT 109305 
VA 14910 
BCT 1595 
CHD 20817 
LCCA 205 
MRI 83499 
10  TA 11639 
11  AAo 105 
12  CA 24297 
13  CAD 28870 
14  CAS 5747 
15  CCA 5746 
16  CHDs 739 
17  CI 222940 
18  CM 15486 
19  CoA 2549 
20  CS 30677 
21  CW 3282 
22  DAA 2147 
23  DAo 74 
24  FL 5970 
25  IA 6978 
26  LPA 4244 
27  LSCA 75 
28  LV 33867 
29  LVA 764 
30  MDCT 4944 
31  PAs 2937 
32  SA 19151 
33  SCA 3583 
34  TIA 4579 
35  WSS 1517 
36  3D MRI 12 
37  AAH 480 
38  AbA 52 
39  AC 16456 
40  AC/DC
41  ACP 4801 
42  AF 30949 
43  AIF 2109 
44  AL 7636 
45  ALIA
46  ALSA 37 
47  AoA 250 
48  AP 25065 
49  AR 25743 
50  ASO 1972 
51  BA 9623 
52  BBN 712 
53  BCR 4146 
54  BCs 751 
55  BKG 17 
56  BL 5242 
57  BOLD 4901 
58  BRS 1751 
59  BSA 14608 
60  CBCT 7378 
61  CCT 4673 
62  CL 16558 
63  cMRI 66 
64  CNC 1411 
65  COPD 29350 
66  CPI 1414 
67  CR 28632 
68  CT angiography
69  cvBRS
70  CVR 1844 
71  CVTF
72  DC 18658 
73  DMRs 876 
74  DT 5373 
75  DWI 6964 
76  EC 23458 
77  ECA 1384 
78  ELN 334 
79  EVE 199 
80  EZE 67 
81  fMRI 18261 
82  FP-MRA
83  FT 5015 
84  GP 13397 
85  GRPR 441 
86  HL 6795 
87  Hox6-10
88  I/R 9639 
89  IJV 671 
90  IL 57253 
91  JRD 27 
92  LA 16630 
93  LCC 735 
94  LPDA
95  LPM 512 
96  LSA 1202 
97  LSC 1653 
98  LSPV 83 
99  MAFV
100  MDCTA 243