A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 117
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AB
Long Form : Alamar Blue
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NR 10  4303 
CFDA-AM 15 
ROS 55992 
SEM 32139 
ALP 11634 
CB 7575 
DMSO 6816 
FBs 326 
FTIR 14777 
10  LDH 15940 
11  LS 7778 
12  MPA 5803 
13  PBMC 12022 
14  SWCNT 699 
15  3-NPA 167 
16  5FC
17  AA 21886 
18  AD 70656 
19  ADA 4576 
20  AFM 13532 
21  AK 2243 
22  AmB 1462 
23  APs 2073 
24  BAK 340 
25  BaP 2217 
26  BBB 12578 
27  BDP 857 
28  BQ 615 
29  BrdU 6000 
30  BSO 1987 
31  CdS 213 
32  CFDA AM
33  CHO 9617 
34  CLZ 268 
35  CNQX 933 
36  Con A 7753 
37  CPZ 1239 
38  CRS 5274 
39  CS 26407 
40  CV 19127 
41  CYP450 727 
42  DBT 1773 
43  DEX 6610 
44  DM 22723 
45  DPT 722 
46  DW 1879 
47  EcAMSat
48  ECs 6280 
49  EDC 1845 
50  EDS 4866 
51  EROD 1719 
52  ESCs 3265 
53  FA 21267 
54  FLC 1352 
55  GGT 4224 
56  GM 8160 
57  HA 26111 
58  HAL 1075 
59  HNTs 135 
60  hOBs 125 
61  HPGPC 87 
62  HSF 1008 
63  HTS 3245 
64  IFN 21150 
65  IFNs 2174 
66  IGF-I 9530 
67  IL 51438 
68  IL-8 6327 
69  KGM 181 
70  L-NAME 5855 
71  LA 14656 
72  LO 1339 
73  LPS 47757 
74  LSMMG 21 
75  MBEC 134 
76  MBT 1097 
77  MEIC 36 
78  MG 8304 
79  MMS 2565 
80  MTT 4786 
81  NAC 9982 
82  NMDA 16873 
83  NMR 13992 
84  NO 58633 
85  NQO 106 
86  NS 8808 
87  NYT 36 
88  OT 5239 
89  OTA 2202 
90  PA 29885 
91  PCA 19125 
92  PF4 1262 
93  PheQ
94  PPAR 4130 
95  QDs 5338 
96  REE 1989 
97  RIS 905 
98  SBF 1941 
99  shRNA 3172 
100  Si 1504