A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 421
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ADA
Long Form : adalimumab
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
Ifx 141 
RA 101  51404 
CD 84  35688 
MTX 67  8890 
ETN 60  319 
TNF 47  31217 
ETA 30  1002 
IBD 24  17279 
TCZ 23  466 
10  UC 21  13847 
11  PsA 19  2802 
12  INF 18  677 
13  anti-TNF 17  541 
14  CRP 16  26196 
15  AS 15  18020 
16  CI 14  190015 
17  CZP 14  308 
18  OR 12  104455 
19  CDAI 11  966 
20  DMARDs 11  1634 
21  TNF-alpha 11  44376 
22  BD 10  10638 
23  TNFi 10  467 
24  ACR 4495 
25  LDA 3053 
26  DMARD 998 
27  GLM 1449 
28  HR 70546 
29  PBO 719 
30  RCTs 21899 
31  UST 190 
32  AEs 8175 
33  BASDAI 742 
34  DAS28 1002 
35  HAQ 1460 
36  LOR 343 
37  RTX 1233 
38  SpA 1612 
39  TB 24420 
40  AE 6391 
41  AZA 1655 
42  bDMARDs 241 
43  GOL 52 
44  JIA 2789 
45  RR 37410 
46  ABT 632 
47  CR 25626 
48  s.c 6416 
49  SDAI 256 
50  VAS 23387 
51  AAA 6808 
52  BCVA 5366 
53  DAS28-ESR 79 
54  IFN 21224 
55  PCDAI 131 
56  PSL 958 
57  RCT 9579 
58  SAEs 988 
59  ABA 6216 
60  csDMARD 36 
61  DAS28-CRP 83 
62  EOW 83 
63  EULAR 774 
64  FC 7458 
65  GMA 825 
66  HAQ-DI 344 
67  HRQoL 14033 
68  IBDQ 203 
69  IL 51769 
70  IQR 10536 
71  LEF 389 
72  MDA 23752 
73  MH 4148 
74  MPR 1939 
75  PGA 2417 
76  PROs 1491 
77  PsO 143 
78  PYs 187 
79  SES-CD 94 
80  TJC 114 
81  US 23815 
82  VEDO
83  ACI 1231 
84  ACU 131 
85  ADAs 162 
86  ADRs 2692 
87  aHR 2266 
88  ANA 3155 
89  ANOUVEAU
90  anti-TNFalpha 253 
91  anti-TNFs 23 
92  AP 22754 
93  AR 23005 
94  ASDAS-CRP 22 
95  AT 10269 
96  AUC 29877 
97  axSpA 384 
98  BASFI 471 
99  BS 4505 
100  CCCs 283