A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1522
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ADSCs
Long Form : adipose-derived stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MSCs 100  18591 
BMSCs 73  4818 
ALP 54  13498 
VEGF 43  37070 
SVF 41  883 
ECM 39  24291 
PRP 37  7103 
SEM 33  39030 
ED 32  37742 
10  RT-PCR 29  33965 
11  ELISA 27  41801 
12  hADSCs 27  432 
13  CM 25  15486 
14  TGF-beta1 25  11425 
15  SCs 24  2976 
16  GFP 20  14759 
17  OA 20  30048 
18  BM-MSCs 19  1620 
19  bFGF 18  7766 
20  miRNAs 18  26463 
21  MRI 18  83499 
22  ROS 18  66719 
23  GFAP 17  8980 
24  HGF 17  7062 
25  HUVECs 17  8119 
26  ICP 17  8205 
27  MI 17  32247 
28  MSC 17  7010 
29  alpha-SMA 16  4730 
30  HA 16  29533 
31  PBS 16  8113 
32  qRT-PCR 16  12649 
33  SD 16  33915 
34  BDNF 15  15187 
35  FBS 14  4153 
36  IL 14  57253 
37  NP 14  15075 
38  SCI 14  16713 
39  EGF 13  17295 
40  ESCs 13  3662 
41  LPS 13  52950 
42  PLGA 13  5442 
43  PPARgamma 13  7751 
44  ADSC-CM 12  23 
45  NGF 12  11153 
46  PCL 12  6894 
47  CCK-8 11  3198 
48  DPSCs 11  751 
49  MAP 11  24574 
50  MMPs 11  11324 
51  OCN 11  1297 
52  PCR 11  60123 
53  TEM 11  24469 
54  CN 10  5711 
55  EVs 10  4412 
56  GAG 10  3974 
57  IGF-1 10  7889 
58  IPCs 10  447 
59  nNOS 10  3869 
60  OC 10  11294 
61  PD 10  72074 
62  SUI 10  2827 
63  BMP-2 2226 
64  DM 26614 
65  ECs 7231 
66  EdU 648 
67  MCAO 4908 
68  MDSCs 2015 
69  SDF-1 1681 
70  STZ 9438 
71  TNF-alpha 48547 
72  BCNI 45 
73  CS 30677 
74  DMEM 1096 
75  HS 14248 
76  I/R 9639 
77  NO 62444 
78  PEG 16038 
79  PLA 5552 
80  SMCs 3756 
81  TGF-beta 16983 
82  WAT 2885 
83  AMI 16209 
84  beta-TCP 1266 
85  ERK 14854 
86  GDNF 3382 
87  HSCs 6842 
88  MAPK 19619 
89  miR 3501 
90  NSCs 3493 
91  NSE 4030 
92  RA 56362 
93  BM 17524 
94  CNs 350 
95  EF 13285 
96  EGFP 4800 
97  EPCs 3727 
98  ES 17318 
99  FACS 4410 
100  GO 15633