A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 196
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : AIMs
Long Form : ancestry informative markers
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SNPs 30  32442 
PCA 14  20861 
SNP 11  19781 
GWAS 8969 
AA 23254 
LD 12768 
OR 113203 
T2D 8264 
AAs 1603 
10  EA 9234 
11  EUR 145 
12  mtDNA 10917 
13  ACA 3907 
14  AD 76700 
15  AFR 439 
16  AM 10654 
17  BGA 295 
18  BMI 73974 
19  CI 207446 
20  EAs 533 
21  ESRD 11561 
22  HLA 11751 
23  SLE 26074 
24  T1D 5507 
25  YRI 50 
26  AFA 351 
27  AISNPs 10 
28  CA 22890 
29  CEPH 177 
30  CRC 26437 
31  HA 28016 
32  JHS 230 
33  MS 56940 
34  NAM 769 
35  NGS 8502 
36  OSA 11645 
37  PC 27955 
38  PEA 2176 
39  PR 24175 
40  SA 17853 
41  SAC 2623 
42  SES 10118 
43  SIC 687 
44  SIRE 35 
45  SRR 626 
46  STR 4071 
47  TS 11640 
48  aAIMs
49  ABI 3986 
50  ACP 4492 
51  ADAGES 24 
52  aDNA 212 
53  Ae 101 
54  AI 12161 
55  AIC 1516 
56  AIM 1249 
57  AIMS 908 
58  AIR 677 
59  AMBER 53 
60  AMH 2957 
61  AMI 15547 
62  AMOVA 582 
63  ART 19445 
64  ASP 1910 
65  AST 11339 
66  BA 9070 
67  BAFC
68  BIASLESS
69  CAPN10 90 
70  CAU 299 
71  CBCS 51 
72  CCAD 75 
73  CCS 2646 
74  CCT 4425 
75  CE 14226 
76  CGAS 192 
77  CHN 213 
78  CHRM2 16 
79  CIs 17607 
80  CLM 857 
81  CVD 27900 
82  DAPC 156 
83  DBP 9686 
84  DD 5881 
85  del 128 
86  DENV 2845 
87  ECHP 13 
88  ED 35126 
89  EM 10810 
90  ER 48181 
91  EUCP
92  EVCs 24 
93  F ST
94  FIC 568 
95  FIND 42 
96  Fst 46 
97  GA 14400 
98  GD 6409 
99  GDA 350 
100  GDM 5640