A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 65
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ALLN
Long Form : N-acetyl-Leu-Leu-norleucinal
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ALLM 19 
ER 45451 
a-MSH 10 
ABC 8192 
AD 71175 
AP-1 3890 
BAPTA-AM 188 
BFA 895 
BPRP 10 
10  C7caMEK1
11  caMEK1
12  CIT 1260 
13  CS 26702 
14  Cx43 2506 
15  DCI 1012 
16  DIM-A4
17  EC 20685 
18  Egr-1 1096 
19  ERS 1320 
20  FAD 2356 
21  FC 7458 
22  FCS 3456 
23  FRAP 3090 
24  GAG 3755 
25  GSK-3beta 1739 
26  HMG-CoA 2853 
27  HSCs 6047 
28  HUVEC 5014 
29  i.p 11768 
30  I/R 8403 
31  IkappaB 783 
32  InsP3R-1
33  InsP3R3
34  IPRL 139 
35  ISMs 48 
36  LC 18110 
37  LDL 21771 
38  LPS 48076 
39  MAP 23141 
40  MDCK 2448 
41  MLKL 266 
42  MMP 13650 
43  MRP 2182 
44  Nec-1 139 
45  NF-kappaB 21056 
46  PCD 4238 
47  PGD 2014 
48  PKC 21395 
49  pQCT 877 
50  PS1 1199 
51  PS2 293 
52  RGTA 30 
53  RIPK1 172 
54  RN 1970 
55  SCC 13764 
56  sCT 607 
57  SEC 2797 
58  SREs 531 
59  STAT3 4129 
60  TF 9449 
61  TK 3574 
62  TNF-alpha 44376 
63  TPCK 268 
64  WT 32212 
65  ZLL 10