A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 65
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ALLN
Long Form : N-acetyl-Leu-Leu-norleucinal
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ALLM 23 
ER 57246 
a-MSH 11 
ABC 10411 
AD 97640 
AP-1 4254 
BAPTA-AM 193 
BFA 1011 
BPRP 12 
10  C7caMEK1
11  caMEK1
12  CIT 1756 
13  CS 36807 
14  Cx43 2929 
15  DCI 1578 
16  DIM-A4
17  EC 28466 
18  Egr-1 1352 
19  ERS 2224 
20  FAD 2831 
21  FC 11663 
22  FCS 3981 
23  FRAP 4215 
24  GAG 4252 
25  GSK-3beta 4006 
26  HMG-CoA 3005 
27  HSCs 8026 
28  HUVEC 5617 
29  i.p 13463 
30  I/R 11243 
31  IkappaB 904 
32  InsP3R-3
33  InsP3R1
34  IPRL 145 
35  ISMs 66 
36  LC 23123 
37  LDL 24480 
38  LPS 59748 
39  MAP 26653 
40  MDCK 2676 
41  MLKL 573 
42  MMP 16969 
43  MRP 2426 
44  Nec-1 225 
45  NF-kappaB 26768 
46  PCD 5531 
47  PGD 2419 
48  PKC 22218 
49  pQCT 988 
50  PS1 1314 
51  PS2 314 
52  RGTA 38 
53  RIPK1 386 
54  RN 2561 
55  SCC 17013 
56  sCT 789 
57  SEC 3656 
58  SREs 663 
59  STAT3 5777 
60  TF 12217 
61  TK 4174 
62  TNF-alpha 54339 
63  TPCK 276 
64  WT 41271 
65  ZLL 13