A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 206
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : APR
Long Form : acute phase reactants
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CRP 29  26196 
RA 12  51404 
SAA 12  3930 
Hp 11  1473 
ESR 8100 
APP 8305 
AGP 1316 
IL 51769 
IL-6 24780 
10  alpha 1-AG 40 
11  SAP 4933 
12  APPs 420 
13  TNF-alpha 44376 
14  alpha 2-MG 79 
15  CDAI 966 
16  LPS 48076 
17  TNF 31217 
18  alpha 1-AT 641 
19  alpha 2M 934 
20  AS 18020 
21  BASDAI 742 
22  beta-LP 21 
23  BMD 22503 
24  BSA 13338 
25  CAM 8268 
26  CI 190015 
27  Cp 1354 
28  EP 6904 
29  HPT 1820 
30  NANA 225 
31  NSCLC 32228 
32  p.i 5032 
33  PCV 3311 
34  PO 3216 
35  SF 9079 
36  SLE 24930 
37  ZA 679 
38  Zn 4639 
39  ZOL 591 
40  25-OHvD
41  A-SAA 28 
42  AAT 1825 
43  ACR 4495 
44  ACS 12604 
45  AFF 223 
46  AFP 8529 
47  AGP-RC
48  ALB 1894 
49  alpha I M
50  anti-CCP 495 
51  AO 3655 
52  AP-HDL
53  apo 4854 
54  apoA-I 1688 
55  APPT 53 
56  AR 23005 
57  AT 10269 
58  AUC 29877 
59  BAL 9594 
60  beta2-MG 431 
61  BPs 1371 
62  BrdU 6012 
63  C. pneumoniae 147 
64  CAD 25970 
65  CAP 8668 
66  CBC 1730 
67  CD 35688 
68  CEA 12807 
69  CEC 2184 
70  CH 6742 
71  CL 15067 
72  CORRONA 32 
73  CPI 1194 
74  CTT 710 
75  d.p.i 123 
76  DA 25629 
77  DAS-CRP
78  DAS-ESR
79  DAS28 1002 
80  DM 22949 
81  DON 2733 
82  EAE 7455 
83  EFA 1907 
84  EGFR 22678 
85  EMG 13671 
86  ENDO 201 
87  EOS 1409 
88  EULAR 774 
89  FA 21467 
90  Fbg 286 
91  FIP 479 
92  FMF 1966 
93  FP 6067 
94  Ft 159 
95  GHD 2057 
96  GIO 151 
97  H. pylori 4088 
98  HAQ-DI 344 
99  HAQ-S 40 
100  Hb 11681