A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 236
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BC
Long Form : blood culture
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PCR 22  60123 
BSI 21  2569 
PCT 19  5888 
BSIs 15  796 
SF 14  10205 
ICU 12  26030 
CRP 11  29633 
MALDI-TOF MS 10  4302 
CoNS 1165 
10  ED 37742 
11  TTD 711 
12  CI 222940 
13  GN 2310 
14  GP 13397 
15  LOS 13802 
16  MRSA 17809 
17  ROC 30939 
18  SIRS 2927 
19  WBC 7988 
20  AST 12194 
21  CNS 43359 
22  MALDI-TOF 1960 
23  OR 121218 
24  RT-PCR 33965 
25  CAP 9921 
26  CSF 36702 
27  ID 9624 
28  IE 5436 
29  BMAC 146 
30  CA 24297 
31  CF 24944 
32  ESBL 4726 
33  ESR 8913 
34  FN 8407 
35  GBS 6985 
36  GS 8819 
37  HR 83176 
38  ICUs 4127 
39  IFI 821 
40  IL-6 27835 
41  IQR 13897 
42  IVC 5336 
43  KP 1401 
44  LC-SF
45  MR 36947 
46  MS 59998 
47  MST 3790 
48  PED 2223 
49  PLT 2765 
50  qPCR 10763 
51  RAST 974 
52  RSC 714 
53  SA 19151 
54  SN 6617 
55  TC 17733 
56  TTP 6437 
57  UC 16142 
58  AC 16456 
59  ACCP/SCCM 19 
60  AFC 1551 
61  AHOM 18 
62  AIPC 201 
63  AKI 10950 
64  ALL 16141 
65  ALOS 151 
66  ANC 3238 
67  ASP 2064 
68  AUC 37503 
69  AUCs 1875 
70  BCCH 32 
71  BCI 1
72  BCs 751 
73  BDG 245 
74  br-PCR
75  BT 5332 
76  BTA3D
77  C-BSI
78  C/T 177 
79  CABSI 44 
80  CBC 2082 
81  CBC with D
82  CFU 5879 
83  CIEDs 413 
84  CIs 19250 
85  CNSR 38 
86  CP 27920 
87  CPE 3993 
88  Cq 100 
89  CRBSI 559 
90  CSB 545 
91  CT 109305 
92  CTCs 3458 
93  CVC 2923 
94  CVC-BSI 22 
95  DA 27391 
96  DC 18658 
97  DNA 5339 
98  DSCC 27 
99  DSE 1270 
100  DY 274