A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 231
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BH
Long Form : body height
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
BW 32  9459 
BM 15  16657 
BMI 15  73245 
BSA 13927 
BL 4936 
LBM 1635 
CT 102749 
FFM 3034 
AL 7068 
10  CAL 2895 
11  AS 19295 
12  BMC 4175 
13  CD 37655 
14  cg 29 
15  FM 8143 
16  GWAS 8857 
17  HC 14368 
18  LDL-C 10637 
19  LV 32509 
20  PD 66957 
21  TC 16593 
22  BF 4894 
23  BP 40310 
24  CM 14446 
25  CMJ 1112 
26  CW 3049 
27  DLS2
28  DXA 7136 
29  GERD 6243 
30  HDL-C 9944 
31  HW 897 
32  LW 943 
33  MSTN 411 
34  QTL 6961 
35  ROC 27601 
36  SR 15679 
37  TB 26139 
38  TBL 514 
39  TG 19955 
40  TL 4036 
41  WC 6532 
42  WHR 3677 
43  2 h PBG
44  ABD 660 
45  AC 15335 
46  ACD 3482 
47  ACH 570 
48  ACL 9826 
49  AE 6925 
50  AI 11987 
51  aIMT 54 
52  AJ 540 
53  ANGPTL6 14 
54  AOW 12 
55  ApoA1 683 
56  apoB 2920 
57  ATV 695 
58  AUC 33169 
59  AW 574 
60  BA 8981 
61  BAI 1311 
62  BB 2751 
63  BBH 46 
64  BC 14224 
65  BCA 876 
66  BCM 843 
67  BD 11385 
68  BG 3923 
69  BJ 166 
70  bone 23 
71  BPS 1281 
72  BT 5009 
73  C/S 214 
74  CAL-V 11 
75  CB 8036 
76  CBC 1877 
77  CGr 10 
78  Chol 1343 
79  CL 15789 
80  CO 17119 
81  CPF 1103 
82  CPI 1282 
83  Crs 161 
84  CSA 7501 
85  DEBVincPA
86  DFDBA 209 
87  DLT 2085 
88  DM 24605 
89  DRU 26 
90  EBV 17964 
91  EP 7256 
92  ePTFE 1278 
93  FAT 655 
94  FB 2651 
95  FBG 2870 
96  FFBM 18 
97  FFHC
98  FINS 449 
99  FOB 663 
100  FP 6462