A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1287
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : BMP4
Long Form : bone morphogenetic protein 4
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SHH 52  1437 
RA 40  59778 
TGF-beta 33  17839 
hESCs 32  2564 
ES 31  18506 
ALP 27  14648 
ESCs 27  3943 
LIF 23  4654 
VEGF 19  38704 
10  EBs 18  1247 
11  bFGF 17  7872 
12  EMT 17  21503 
13  PGCs 17  1345 
14  FGF-2 16  2701 
15  RT-PCR 16  35818 
16  MSCs 15  20541 
17  TGF-beta1 15  12018 
18  EB 14  6537 
19  ROS 14  73482 
20  FGF8 13  197 
21  BMSCs 12  5372 
22  ECM 12  26666 
23  HCC 12  56032 
24  BMP-2 11  3288 
25  BMPs 11  2964 
26  hPSCs 11  1221 
27  iPSCs 11  4920 
28  Dpp 10  598 
29  EGF 10  17579 
30  MAPK 10  20590 
31  FGF 5184 
32  OPN 4511 
33  SNPs 36286 
34  CM 16813 
35  hESC 1321 
36  hiPSCs 1434 
37  iPS 1893 
38  SSCs 1254 
39  ERK 15429 
40  HUVECs 8811 
41  IL-6 29914 
42  OPCs 1574 
43  PCR 62772 
44  qRT-PCR 14678 
45  SCF 4394 
46  WT 38625 
47  BM 18689 
48  ECs 7885 
49  FOP 716 
50  GCs 4699 
51  GDNF 3495 
52  MDSCs 2371 
53  mESCs 904 
54  MGP 859 
55  NSCs 3778 
56  PASMCs 979 
57  qPCR 11629 
58  siRNA 12897 
59  TB 30519 
60  TNF-alpha 51264 
61  WAT 3147 
62  ASCs 3089 
63  BE 5508 
64  BMP 5558 
65  CI 246801 
66  COX-2 13737 
67  DM 29402 
68  DSPP 478 
69  ESC 3461 
70  FGF10 172 
71  GC 24560 
72  GO 18325 
73  HGF 7287 
74  IGF1 1188 
75  IHC 17972 
76  mRNA 14306 
77  OR 133484 
78  OS 71479 
79  PGC 1234 
80  PPARgamma 8188 
81  RPE 12105 
82  TGFB1 335 
83  ADSCs 2003 
84  AR 27722 
85  BrdU 6275 
86  CHO 10450 
87  CNS 46289 
88  CSCs 6304 
89  DKK1 1040 
90  ELISA 44074 
91  EPO 8638 
92  FBS 4421 
93  FGF1 443 
94  GDF9 450 
95  hCG 9219 
96  hES 550 
97  ICAM-1 7986 
98  Ihh 518 
99  iPSC 2352 
100  MS 64534