A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 1225
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CAFs
Long Form : cancer-associated fibroblasts
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
TME 143  3830 
EMT 123  18749 
NFs 107  822 
alpha-SMA 103  4713 
ECM 92  24179 
CRC 69  28897 
FAP 67  4006 
PDAC 59  5530 
CM 49  15401 
10  MSCs 47  18494 
11  OSCC 45  6280 
12  TAMs 44  2109 
13  TGF-beta 41  16937 
14  HCC 33  50457 
15  NSCLC 33  38135 
16  CSCs 31  5547 
17  GC 31  22037 
18  PCa 30  11681 
19  OS 26  60844 
20  HGF 24  7044 
21  IL-6 22  27731 
22  ER 21  50304 
23  SCC 21  15139 
24  SDF-1 20  1681 
25  miRNAs 19  26292 
26  TGF-beta1 18  11393 
27  VEGF 18  36965 
28  MMPs 17  11299 
29  HNSCC 16  6860 
30  IL 15  57049 
31  MDSCs 15  2000 
32  ROS 15  66288 
33  IHC 14  16000 
34  Cav-1 13  1318 
35  ESCC 13  5765 
36  MMP 13  15066 
37  DFS 12  14097 
38  GPER 12  436 
39  PDPN 12  201 
40  TNBC 12  5308 
41  EGFR 11  24865 
42  HR 11  82616 
43  PC 11  29355 
44  HUVECs 10  8083 
45  TGF 10  9393 
46  AR 25652 
47  ERK 14812 
48  EVs 4316 
49  FAK 4336 
50  FAP-alpha 35 
51  HSCs 6806 
52  lncRNAs 9364 
53  NAFs 22 
54  PSCs 2806 
55  SMA 9062 
56  BC 16107 
57  COX-2 12450 
58  CSC 4575 
59  DCIS 4086 
60  FAPalpha 53 
61  LVD 855 
62  MMT 2451 
63  NPFs 87 
64  OC 11207 
65  PFS 22566 
66  BM 17480 
67  CCA 5723 
68  CI 221527 
69  EC 23354 
70  EndMT 417 
71  EOC 3569 
72  FGF-2 2568 
73  GFP 14732 
74  IDC 2266 
75  LFs 118 
76  MVD 5183 
77  NPC 11029 
78  PD-L1 3990 
79  PDA 7786 
80  PDGF 7858 
81  PDGFRalpha 467 
82  PDGFRbeta 487 
83  RFP 1248 
84  TILs 2051 
85  TNF-alpha 48394 
86  VDR 5375 
87  CTGF 2534 
88  ECs 7196 
89  ELISA 41674 
90  FN 8385 
91  GSEA 1339 
92  HIF-1alpha 5903 
93  HNC 2570 
94  hPSCs 1031 
95  MICs 4219 
96  MMP-9 4761 
97  NK 22904 
98  PGE2 10519 
99  siRNA 12266 
100  TAM 3293