A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 170
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CCSP
Long Form : Clara cell secretory protein
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
WT 32212 
SP-C 366 
BAL 9594 
COPD 25786 
BPD 7681 
Dox 738 
LPS 48076 
NGF 10702 
SP 19244 
10  TTF-1 805 
11  ALI 4654 
12  BADJ 12 
13  BALF 5786 
14  BASCs 38 
15  BOS 1120 
16  BrdU 6012 
17  C/EBP 1106 
18  CGRP 7478 
19  IL 51769 
20  PN 6629 
21  RT-PCR 31872 
22  SP-B 382 
23  SP-D 662 
24  ANXA1 284 
25  BMC 4081 
26  CF 22637 
27  CLD 2299 
28  CSE 2970 
29  EGFR 22678 
30  FoxJ1
31  HNF-3 88 
32  IFN 21224 
33  IL-6 24780 
34  KO 8446 
35  mRNA 12650 
36  nCCSP
37  NEB 469 
38  NEBs 103 
39  NGFR 348 
40  Oct-4 20 
41  OLV 460 
42  OVA 6111 
43  RA 51404 
44  RDS 3287 
45  SP-A 1131 
46  SSEA-1 127 
47  TNF-alpha 44376 
48  TTF 1043 
49  VEGF 34369 
50  AA 22040 
51  AB/PAS 27 
52  AcTub
53  alpha-SMA 4067 
54  AM 10074 
55  ARDS 7239 
56  ASL 2194 
57  AT 10269 
58  ATII 593 
59  BaP 2229 
60  betaENaC 19 
61  BMT 6970 
62  BODE 73 
63  BPA 5899 
64  C3H 310 
65  CB-MSCs 12 
66  CC 13447 
67  CC10 107 
68  CE 13539 
69  CFTR 5372 
70  Cldn10
71  Cldn6
72  COLT 11 
73  cPLA2 855 
74  Cre 473 
75  Cre-Neo
76  CS 26702 
77  DCI 1012 
78  DE 4034 
79  DEP 2270 
80  dnMEK1
81  dnp53
82  DNPH 325 
83  EBBs
84  EdU 432 
85  FasL 2508 
86  FGF 4761 
87  FGF7 92 
88  GCV 1590 
89  GOF 405 
90  hCFTR 23 
91  HDI-BT
92  HE 6275 
93  Hes 32 
94  HFH-4 11 
95  HNF 563 
96  HNF-3beta 52 
97  ICAM-1 7428 
98  IFN-gamma 18253 
99  IgA 2581 
100  IL-10 5984