A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 155
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CDAI
Long Form : CD activity index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CD 104  36851 
CRP 20  27102 
UC 14  14452 
GMA 847 
TNF 31768 
IBD 18077 
SES-CD 106 
IFX 806 
TNF-alpha 45501 
10  IBDQ 208 
11  US 24687 
12  BMI 71489 
13  CDEIS 84 
14  CI 198747 
15  ESR 8324 
16  EN 2231 
17  IL 53197 
18  OR 108904 
19  ADA 4742 
20  AEs 8717 
21  CCFA 105 
22  CEUS 2560 
23  CTE 1076 
24  EAI 344 
25  EEN 227 
26  HBI 436 
27  IOIBD 23 
28  MSCs 16421 
29  NRI 971 
30  ROC 26481 
31  s.c 6547 
32  SIBDQ 64 
33  WPAI 193 
34  5-ASA 914 
35  ACCESS 71 
36  ADR 3555 
37  ADRs 2807 
38  AE 6692 
39  ANA 3228 
40  anti-TNF 563 
41  anti-TNFalpha 261 
42  ATI 532 
43  BAP 1625 
44  BJA 17 
45  BMD 23045 
46  BWT 327 
47  CAI 1635 
48  CALM 174 
49  CANO 37 
50  CARD15 39 
51  CDAI, CAI
52  CDUS 342 
53  CE 13889 
54  CECDEIS
55  CENTRAL 5170 
56  CIC 1977 
57  CICDA
58  CLA 3117 
59  CLE 1024 
60  CM 14119 
61  CML 12084 
62  CR-50
63  CS 27732 
64  d-ROM 49 
65  DAI 1679 
66  DC 17542 
67  DMN 3166 
68  DPP-IV 1249 
69  DXA 7000 
70  eNO 511 
71  EOW 87 
72  EQ-VAS 207 
73  f-IFX
74  FC 7916 
75  FcgammaR 545 
76  FDG 6025 
77  FeNO 1199 
78  FP-EIA
79  GCAP 102 
80  GCDAS
81  GII 345 
82  GPx 7372 
83  HC 13956 
84  Hgb 801 
85  hs 336 
86  hs-CRP 6823 
87  HSCT 7852 
88  IASCs
89  IBD5
90  IC 12111 
91  ICER 2702 
92  IFN 21612 
93  IFN-gamma 18528 
94  IL-10 6147 
95  IL-6 25592 
96  IMA 2297 
97  IP 7122 
98  IQR 11403 
99  ITB 633 
100  LD-CTE