A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 163
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CDAI
Long Form : CD activity index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CD 112  40107 
CRP 22  29633 
UC 16  16142 
TNF 10  33290 
GMA 927 
IBD 20354 
SES-CD 125 
IFX 937 
CDEIS 92 
10  TNF-alpha 48547 
11  CI 222940 
12  IBDQ 219 
13  OR 121218 
14  US 27247 
15  BMI 78584 
16  ESR 8913 
17  AEs 10226 
18  EN 2429 
19  IL 57253 
20  ROC 30939 
21  ADA 5097 
22  CCFA 111 
23  CEUS 2950 
24  CTE 1206 
25  EAI 377 
26  EEN 266 
27  FC 9058 
28  HBI 486 
29  IOIBD 28 
30  LOR 413 
31  miRNAs 26463 
32  MSCs 18591 
33  NRI 1130 
34  s.c 6810 
35  SD 33915 
36  SIBDQ 75 
37  WPAI 241 
38  5-ASA 949 
39  ACCESS 76 
40  ADR 3881 
41  ADRs 3121 
42  AE 7614 
43  ANA 3411 
44  anti-TNF 618 
45  anti-TNFalpha 290 
46  ATI 614 
47  BAP 1735 
48  BJA 24 
49  BMD 24498 
50  BWT 351 
51  CAI 1803 
52  CALM 198 
53  CANO 39 
54  CARD15 40 
55  CDAI, CAI
56  CDUS 367 
57  CE 14899 
58  CECDEIS
59  CENTRAL 5681 
60  CIC 2150 
61  CICDA
62  CLA 3276 
63  CLE 1132 
64  CM 15486 
65  CML 12648 
66  CR 28632 
67  CR-50
68  CS 30677 
69  d-ROM 60 
70  DAI 1869 
71  DC 18658 
72  DD 6284 
73  DMN 3546 
74  DPP-IV 1304 
75  DXA 7557 
76  eNO 518 
77  EOW 94 
78  EQ-VAS 214 
79  f-IFX
80  FcgammaR 579 
81  FDG 6393 
82  FeNO 1380 
83  FP-EIA
84  GCAP 104 
85  GCDAS
86  GII 370 
87  GPx 8000 
88  GSS 1055 
89  HC 15767 
90  Hgb 900 
91  hs 356 
92  hs-CRP 7433 
93  HSCT 8627 
94  IASCs
95  IBD5
96  IBS 6815 
97  IBS-SSS 101 
98  IC 13043 
99  ICER 3068 
100  IDA 2805