A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 850
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CDAI
Long Form : Crohn's Disease Activity Index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RA 296  56362 
CD 278  40107 
SDAI 138  299 
CRP 114  29633 
IBD 81  20354 
DAS28 79  1116 
UC 58  16142 
ESR 52  8913 
TNF 45  33290 
10  IBDQ 42  219 
11  LDA 37  3622 
12  MTX 37  9638 
13  ACR 31  5139 
14  CDEIS 31  92 
15  TCZ 30  605 
16  EULAR 28  894 
17  SES-CD 26  125 
18  DAS 25  2457 
19  HAQ 25  1574 
20  HAQ-DI 25  415 
21  RAPID3 23  87 
22  CI 21  222940 
23  mHAQ 19  78 
24  VAS 19  27569 
25  BMI 18  78584 
26  DMARD 18  1080 
27  HRQoL 18  16587 
28  IFX 18  937 
29  ROC 18  30939 
30  TNF-alpha 18  48547 
31  TNFi 18  626 
32  AEs 17  10226 
33  CAI 17  1803 
34  DMARDs 17  1866 
35  HBI 17  486 
36  RF 17  19022 
37  RR 16  42493 
38  FC 15  9058 
39  anti-TNF 14  618 
40  DAS28-ESR 14  103 
41  MRI 14  83499 
42  OR 14  121218 
43  PROs 14  2041 
44  DAS28-CRP 13  105 
45  ADA 11  5097 
46  CZP 11  347 
47  IL-6 11  27835 
48  MDHAQ 11  105 
49  PsA 11  3312 
50  IL 10  57253 
51  5-ASA 949 
52  bDMARDs 366 
53  MDA 27623 
54  PGA 2711 
55  US 27247 
56  csDMARD 67 
57  IQR 13897 
58  RCTs 27273 
59  ACPA 907 
60  ACR/EULAR 76 
61  AUC 37503 
62  AZA 1775 
63  bDMARD 131 
64  ELISA 41801 
65  SJC 171 
66  Hb 12810 
67  HCs 4299 
68  HR 83176 
69  HSCT 8627 
70  IR 30502 
71  MRE 1495 
72  NPV 7814 
73  PDAI 127 
74  ACR20 214 
75  anti-CCP 528 
76  BD 12262 
77  CORRONA 32 
78  CR 28632 
79  IOIBD 28 
80  MD 30162 
81  MMP-3 728 
82  PBMCs 11651 
83  PCDAI 142 
84  PRO 2574 
85  QOL 31405 
86  RADAI 44 
87  SD 33915 
88  SF-36 5134 
89  SIBDQ 75 
90  SRM 2820 
91  TJC 133 
92  AI 13315 
93  AUROC 2654 
94  BASDAI 834 
95  CEUS 2950 
96  csDMARDs 190 
97  CT 109305 
98  DAPSA 93 
99  ED 37742 
100  EN 2429