A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 29
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CER
Long Form : cerivastatin
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CsA 7192 
PRA 5268 
2-HG 252 
CK 10063 
GEM 1940 
MDCKII 102 
Oatp2 41 
SIM 2252 
TMPD 219 
10  ACh 12442 
11  AST 10912 
12  Atv
13  CES 1146 
14  DDI 933 
15  DDIs 1026 
16  EG 3092 
17  ES 16168 
18  FLU 851 
19  GEM-1-O-glu
20  GEM-glu
21  LOV 394 
22  Mo 1143 
23  OATP 599 
24  OATP1B1 118 
25  PBPK 1806 
26  PES 3652 
27  RSV 9123 
28  s.c 6547 
29  TF 9788