A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 233
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CPs
Long Form : chlorophenols
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PCP 25  6224 
2,4-DCP 18  386 
2,4,6-TCP 14  148 
2-CP 13  183 
SPE 10  6559 
SPME 2753 
LODs 1706 
DCP 1605 
4-CP 305 
10  GC-ECD 382 
11  TCP 2718 
12  DLLME 520 
13  NPs 14421 
14  2,3,4,6-TeCP 11 
15  2,6-DCP 33 
16  APs 2146 
17  CBs 581 
18  RSD 4762 
19  RSDs 1738 
20  CI 198747 
21  CTAB 2284 
22  CVT 975 
23  HPLC 26048 
24  HS-SPME 861 
25  LOD 8288 
26  LPME 188 
27  PCBs 7420 
28  PCDDs 1025 
29  SCT 4528 
30  2,5-DCP 29 
31  3-CP 51 
32  CPRs 164 
33  DFT 15405 
34  FTIR 16074 
35  GC 19513 
36  GC-MS 8687 
37  HF 25884 
38  HF-LLLME 14 
39  HF-LPME 168 
40  HS-SPME-IMS
41  MRM 3928 
42  NTPs 185 
43  PCDEs 41 
44  PCDFs 748 
45  PCNs 415 
46  QSAR 3142 
47  RAs 380 
48  SDS 11684 
49  SEM 34309 
50  SS 14659 
51  TCDD 4485 
52  TG 19511 
53  UV 13636 
54  VFA 2054 
55  2,4,5-TCP 35 
56  2,4-DNP 117 
57  2,4-DP 17 
58  2,5-DNP
59  2,6-DNP 10 
60  2.4-DCP
61  3,4-DCP
62  4C3MP
63  AAA 7002 
64  AOPs 569 
65  BCF 929 
66  BD 11065 
67  BMI 71489 
68  BPA 6227 
69  BPs 1432 
70  BSA 13697 
71  BSTFA 179 
72  BT 4940 
73  BTEX 629 
74  C. tropicalis 14 
75  CAs 1650 
76  CBzs 27 
77  CHCs 719 
78  CID 2894 
79  Cl-PAHs 11 
80  COD 5391 
81  CPAs 298 
82  CTP 1790 
83  CTPRs
84  CTPs 122 
85  CV 20095 
86  CW-TPR
87  CYP1A1 833 
88  DCPs 93 
89  DI 5152 
90  diCP
91  DMEs 190 
92  DMSPE 33 
93  DOM 2893 
94  DPV 1452 
95  E homo
96  Ea 1059 
97  ECD 4413 
98  ECF 1693 
99  ECH 378 
100  EDA 1727