A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 466
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CRI
Long Form : chronic renal insufficiency
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
ESRD 23  10848 
GFR 23  11070 
rhGH 17  1412 
HD 16  25294 
PTH 15  12031 
BP 12  38158 
GH 12  19107 
CI 11  188123 
Ccr 10  1167 
10  CKD 10  19325 
11  eGFR 10  8234 
12  OR 10  103461 
13  ACE 17503 
14  CEA 12747 
15  CrCl 862 
16  LVH 4087 
17  SDS 11378 
18  PCI 17091 
19  SCr 2670 
20  Cr 5893 
21  CRF 10754 
22  ACEI 2565 
23  BMI 68082 
24  CHF 10939 
25  HR 69791 
26  LV 31198 
27  rHuEPO 1623 
28  SGA 5727 
29  BUN 3801 
30  CAPD 4273 
31  NS 8808 
32  BMD 22381 
33  CA 21223 
34  CAD 25806 
35  CIN 6193 
36  CVD 25311 
37  Hb 11617 
38  LVM 1306 
39  LVMI 1960 
40  MI 28580 
41  NAPRTCS 87 
42  PD 62381 
43  PTG 772 
44  PWS 2277 
45  RAS 7296 
46  VUR 1908 
47  aa 6534 
48  AAA 6774 
49  ACS 12515 
50  ADPKD 2387 
51  BNP 6305 
52  CaR 437 
53  CV 19127 
54  DA 25499 
55  DES 7777 
56  DM 22723 
57  EPO 7977 
58  ESRF 666 
59  EVAR 2911 
60  FSGS 2005 
61  GHD 2051 
62  IMGN 23 
63  LDL 21705 
64  MDRD 1347 
65  RA 51094 
66  SCARs 140 
67  SNPs 30306 
68  TGF-beta1 10401 
69  TS 10930 
70  ACh 12308 
71  AGEs 4407 
72  AH 4265 
73  Al 2719 
74  ALB 1879 
75  AMI 14760 
76  ARF 5208 
77  beta 2m 1661 
78  CAS 5064 
79  CGN 633 
80  CHD 19057 
81  CLI 1833 
82  CML 11805 
83  CT 97208 
84  ED 32038 
85  EF 11697 
86  EPD 641 
87  ERPF 666 
88  FGF23 1695 
89  GHRH 1847 
90  GV 1806 
91  Hcy 3017 
92  HDL 17354 
93  HDL-C 9453 
94  Hgb 760 
95  hGH 2328 
96  HLA 11246 
97  HTN 1903 
98  HtSDS 70 
99  HUS 2384 
100  ICDs 1718