A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2145
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CSCs
Long Form : cancer stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
EMT 391  14805 
HCC 194  43087 
SP 152  19244 
GBM 137  10462 
CRC 125  23407 
ALDH 111  1595 
miRNAs 88  21929 
HNSCC 83  5792 
NSCLC 71  32228 
10  ROS 69  56608 
11  TICs 58  520 
12  ALDH1 55  366 
13  BCSCs 54  252 
14  TNBC 48  3712 
15  PDAC 47  3974 
16  FACS 46  4059 
17  OS 45  47644 
18  NPC 44  9722 
19  PCa 41  9548 
20  CICs 39  326 
21  5-FU 38  11370 
22  EGFR 36  22678 
23  MSCs 36  15678 
24  Hh 35  2655 
25  OSCC 35  5125 
26  CTCs 34  2690 
27  EpCAM 32  870 
28  GC 31  18632 
29  SHH 31  1139 
30  ABC 30  8192 
31  GSCs 30  977 
32  IHC 29  13433 
33  MDR 28  12381 
34  miRNA 27  7721 
35  mTOR 27  9103 
36  PI3K 26  14273 
37  TGF-beta 26  15718 
38  lncRNAs 25  5819 
39  CD 24  35688 
40  ESCC 24  4678 
41  LCSCs 24  91 
42  NSCs 23  3064 
43  STAT3 23  4129 
44  TME 23  2382 
45  ER 22  45451 
46  PC 22  26146 
47  CSC 21  3919 
48  ECM 21  21128 
49  EGCG 21  4419 
50  HA 21  26318 
51  OCT4 21  272 
52  RT-PCR 21  31872 
53  SOX2 21  204 
54  ABCG2 20  267 
55  BC 20  12705 
56  MM 20  15643 
57  RCC 20  11245 
58  siRNA 20  11238 
59  CAFs 19  1261 
60  DFS 19  11832 
61  VEGF 19  34369 
62  DOX 18  7154 
63  NK 18  21434 
64  SCs 18  2513 
65  ALDH1A1 17  149 
66  CI 17  190015 
67  CSLCs 16  71 
68  ESCs 16  3293 
69  IL-6 16  24780 
70  MACS 16  1146 
71  OCSCs 16  35 
72  shRNA 16  3200 
73  TMZ 16  2392 
74  HPV 15  24596 
75  Lgr5 15  80 
76  LSCs 15  617 
77  MET 15  3410 
78  NSP 15  1134 
79  qRT-PCR 15  9114 
80  RT 15  29574 
81  AML 14  21344 
82  EC 14  20685 
83  EOC 14  3017 
84  SCC 14  13764 
85  ATRA 13  4184 
86  DDR 13  2142 
87  EGF 13  16844 
88  pCSCs 13 
89  SFM 13  935 
90  TMA 13  4057 
91  VM 13  2685 
92  CTLs 12  2989 
93  ES 12  15717 
94  lncRNA 12  2130 
95  NF-kappaB 12  21056 
96  qPCR 12  8929 
97  SC 12  15062 
98  SCLC 12  5886 
99  TAMs 12  1579 
100  TF 12  9449