A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 238
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : CSCs
Long Form : cardiac stem cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MI 24  28580 
MSCs 15  15473 
LV 31198 
SCF 3966 
CDCs 306 
AMI 14760 
HF 24506 
VEGF 34166 
BMCs 730 
10  ES 15621 
11  ESCs 3265 
12  HGF 6676 
13  I/R 8328 
14  iPSCs 3439 
15  SCIPIO
16  BMSCs 3921 
17  CM 13486 
18  CMs 1181 
19  IGF-1 7115 
20  IHD 4213 
21  iPS 1711 
22  LAD 7352 
23  p-Akt 806 
24  TCs 1036 
25  ASCs 2344 
26  BM 15829 
27  CABG 12854 
28  cck-8
29  CHF 10939 
30  cTnT 1258 
31  CXCR4 967 
32  DM 22723 
33  DOX 7021 
34  EF 11697 
35  EPCs 3416 
36  G-CSF 8218 
37  GFP 14033 
38  GHRH-R 173 
39  HCN2 37 
40  HDAC 4597 
41  HIF-1alpha 5114 
42  IGF 5776 
43  MACS 1137 
44  mCSCs
45  miR-155 259 
46  qRT-PCR 8923 
47  RT-PCR 31759 
48  SC 14923 
49  Sca-1 119 
50  SEM 32139 
51  SHR 11008 
52  SMs 539 
53  WT 32107 
54  5-aza 200 
55  AA 21886 
56  ACCT 25 
57  acH3
58  ACTB 146 
59  Ad-HGF 23 
60  alpha-MHC 135 
61  alpha-SA
62  ATSCs 33 
63  AV-groove
64  AZA 1649 
65  BAT 4117 
66  beta 2m 1661 
67  beta-MHC 201 
68  BM-MSCs 982 
69  BMMNCs 211 
70  BMMSCs 332 
71  BMT 6962 
72  c-kitpos
73  CACs 188 
74  CAD 25806 
75  CASCs
76  Casp8ap2
77  CCM 1633 
78  cCSCs
79  CD 35411 
80  CEDCs
81  CEM 729 
82  CFDA 183 
83  CFU 5225 
84  CFU-F 229 
85  CHD 19057 
86  CICSs
87  CMR 5565 
88  CoPP 218 
89  CPCs 680 
90  CRFs 548 
91  CS 26407 
92  CSC 3863 
93  CSC-XOs
94  CSEs 64 
95  CSps 12 
96  CSs 524 
97  CTE 1013 
98  CTGF 2328 
99  CVDs 1288 
100  Cx43 2464