A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 161
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Ca
Long Form : concentration
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
Ci 10  618 
iWUE 72 
ALP 13433 
PTH 12788 
RBC 11121 
BAI 1458 
BUN 4381 
Ht 676 
Na 392 
10  PK 11087 
11  TG 21107 
12  WBC 7937 
13  ALB 2237 
14  CC 15651 
15  Ce 535 
16  CO 17795 
17  EPSCs 1065 
18  Glu 3220 
19  Hb 12769 
20  HR 82616 
21  ICa 217 
22  MCV 2937 
23  NPP 1234 
24  Ox 218 
25  Pb 266 
26  PD 71650 
27  PHPT 1984 
28  RA 56132 
29  RH 6306 
30  Ta 1112 
31  TCHO 11 
32  Tr 813 
33  TTX 3552 
34  VPD 684 
35  WUE 736 
36  4-AP 1987 
37  82Rb 40 
38  ACh 12714 
39  AIx 884 
40  Amax 17 
41  AP III 53 
42  ASA 8121 
43  BH 1506 
44  BM 17480 
45  C-R 130 
46  ca 225 
47  CaM 3647 
48  CaOx 662 
49  cf 209 
50  cfPWV 614 
51  Ci - Ca
52  Ci-Ca
53  CKD 23339 
54  COP 3670 
55  CPB 8915 
56  cPWP
57  crPWV 35 
58  CS 30499 
59  cSCH
60  CSF 36566 
61  Ct 873 
62  Cv 53 
63  Cxs 247 
64  DABA 72 
65  dbcAMP 1348 
66  DBH 1803 
67  DiBP 204 
68  DMED 87 
69  DnBP 182 
70  DPPC 3071 
71  DRG 8728 
72  e.p.p 37 
73  EADs 386 
74  eC a
75  EDRF 1290 
76  EDX 3100 
77  EPMA 405 
78  ET 16569 
79  FCHO
80  FFA 6789 
81  FOVL
82  GABA 16282 
83  GOT 972 
84  GPT 1081 
85  HCIF 10 
86  HD 27809 
87  HKAF
88  HQ1
89  hrIL-1 beta 27 
90  HRQoL 16466 
91  HSA 7027 
92  HUFA 134 
93  IAP 3927 
94  IL 57049 
95  ISO 4112 
96  IVF 8881 
97  KDQOL-SF 68 
98  KO 9746 
99  LGDZ
100  MAT 2832