A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 216
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : DC
Long Form : diabetic control
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
NC 31  9749 
STZ 21  9196 
HC 11  15108 
MDA 26701 
SOD 28282 
CAT 19238 
DM 25649 
DT 5197 
FBG 3056 
10  DN 6554 
11  i.p 12363 
12  IL 55883 
13  TG 20696 
14  TNF-alpha 47510 
15  DE 4628 
16  DS 13025 
17  HT 10100 
18  LDL 22616 
19  LP 7851 
20  SM 9366 
21  T2D 8756 
22  T2DM 14840 
23  TC 17155 
24  ADSCs 1704 
25  AMPK 9054 
26  AST 11709 
27  BUN 4250 
28  BW 10001 
29  DAC 1085 
30  DG 5053 
31  DIR 722 
32  DIRD
33  DPPH 5152 
34  EDL 2720 
35  EX 1056 
36  GLP-1 6515 
37  GPx 7805 
38  GSH-Px 4786 
39  HP 9945 
40  hs-CRP 7212 
41  I/R 9351 
42  IL-1beta 15018 
43  IR 28278 
44  IRS-1 1974 
45  LDH 17502 
46  MP 9585 
47  NDC 263 
48  PC 28727 
49  PDR 2789 
50  PEPCK 1359 
51  RBP4 744 
52  SD 32730 
53  St 404 
54  TBARS 6482 
55  ADP 4898 
56  AE 7302 
57  ALP 13100 
58  ANOVA 11162 
59  AR 25030 
60  AV 8058 
61  aw 537 
62  BDNF 14782 
63  BG 4056 
64  BGL 334 
65  BJ 185 
66  BS 5013 
67  CA 23548 
68  CK 10435 
69  ClEtOH
70  CLR 870 
71  col-IV
72  CON 5417 
73  CR 27921 
74  cre 94 
75  CRP 28690 
76  CV 21479 
77  CVF 824 
78  CYP450 803 
79  D-Ex
80  D-Ex-UD
81  D-UD
82  DAT 5302 
83  DAV 59 
84  DD 6057 
85  DEAT
86  DEGs 6681 
87  DES 8307 
88  DET 625 
89  DFE 248 
90  DH1
91  DH2
92  DHG 74 
93  DHL 205 
94  DI 5373 
95  DLG 103 
96  DLL 116 
97  DLSLE1
98  DLSLE2
99  DLSLE4
100  DMG 241