A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 129
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : DCN
Long Form : dorsal column nuclei
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
VPL 12  504 
HRP 10  8367 
LCN 295 
RFs 1279 
CN 6181 
Gr 583 
LF 8701 
PAG 2917 
BDA 692 
10  CCN 452 
11  CO 18878 
12  Cu 343 
13  DAO 1117 
14  DC 19691 
15  DLF 310 
16  FG 3158 
17  GAD 5904 
18  GN 2439 
19  HF 32014 
20  IC 13946 
21  LID 1012 
22  PC 31841 
23  PO 3833 
24  PPD-PC 14 
25  STN 3273 
26  TMB 2274 
27  TMR-DA 10 
28  VB 1585 
29  VL 7601 
30  ZI 262 
31  ANN 4707 
32  anti-GABA
33  AP 26721 
34  APT 1454 
35  APtN 30 
36  BDNF 16218 
37  Bi 284 
38  BIN 100 
39  BMI 85469 
40  BPN 216 
41  CB 9008 
42  CCT 5112 
43  CF 26607 
44  CnF 47 
45  CoN 13 
46  CR 30901 
47  cSCS 24 
48  CSPG 379 
49  CST 3354 
50  CuM
51  CuN
52  CunN
53  DLH 163 
54  DNQX 324 
55  DpMe
56  DRG 9199 
57  DRN 1136 
58  DY 289 
59  ECuN
60  eml
61  EPSP 1088 
62  EPSPs 1554 
63  FB 3074 
64  GABA 16857 
65  GrN
66  HFA 1370 
67  HFA fibers
68  HFOs 383 
69  ICe
70  ICMS 288 
71  IcR
72  IGF-I 9557 
73  Inc 124 
74  LCNs 61 
75  LTM 1352 
76  LTO 119 
77  MAP2 873 
78  MAPK 20590 
79  MCd
80  MEA 1848 
81  MG 10186 
82  ML 9501 
83  MPN 2344 
84  MRF 1128 
85  NBQX 357 
86  NMDA 17711 
87  NPC 11915 
88  NR 5347 
89  NS 10531 
90  P wave
91  PAc 29 
92  PBN 1173 
93  PHA-L 625 
94  Pol 51 
95  Post 57 
96  PP 15010 
97  PPTg 167 
98  Pr 609 
99  PRE 1529 
100  PSDC 35