A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 90
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : DEC
Long Form : diarrheagenic Escherichia coli
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
EPEC 41  1785 
ETEC 39  1974 
EAEC 26  482 
EIEC 25  298 
EHEC 20  1670 
PCR 16  56640 
STEC 14  2110 
DAEC 76 
ESBL 4032 
10  PFGE 6564 
11  UTI 5581 
12  aEPEC 113 
13  EAggEC 111 
14  mPCR 402 
15  NTS 3962 
16  SXT 242 
17  UPEC 825 
18  CI 190015 
19  CIP 1627 
20  CLSI 1195 
21  CMA 2054 
22  EAST1 29 
23  HUS 2397 
24  MDR 12381 
25  PAIs 203 
26  qPCR 8929 
27  ST 10672 
28  STs 1663 
29  VTEC 598 
30  A/EEC
31  aad 13 
32  AEEC 63 
33  AES 899 
34  AGE 2488 
35  AMC 1100 
36  AMP 3559 
37  AMR 2191 
38  AMTC 10 
39  AT 10269 
40  ATH 296 
41  BFM 422 
42  CCs 1021 
43  CDT 1991 
44  CEP 1030 
45  CFs 990 
46  CRI 1426 
47  CV 19334 
48  dfrA 13 
49  DPO 176 
50  EC 20685 
51  ELISA 38359 
52  EspC
53  ExPEC 383 
54  FA-GI
55  GEN 654 
56  HAZ 306 
57  HC 13372 
58  HPI 700 
59  HRM 1875 
60  HSCT 7551 
61  HuCV 33 
62  I and II 35 
63  I SA
64  IMCI 304 
65  IS3
66  KCH 89 
67  LEE 502 
68  LT 11370 
69  MALDI-TOF MS 3896 
70  MDH 1173 
71  MLST 3532 
72  OPUs
73  OTUs 1946 
74  paa
75  PAGE 2115 
76  PAI 2536 
77  pbtuB
78  pet 56 
79  QMRA 283 
80  RBC 10233 
81  RDBH 13 
82  RT-PCR 31872 
83  sDEC
84  ST1 50 
85  STEC/ETEC
86  SVG 765 
87  TD 8070 
88  TIA 4077 
89  vtx1
90  WBC 7048