A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 237
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : Dpyr
Long Form : deoxypyridinoline
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
Pyr 132  382 
BMD 62  24232 
OC 32  11144 
ALP 24  13314 
BALP 14  563 
BAP 14  1724 
HPLC 12  26905 
Ca 11  6636 
HRT 10  7532 
10  BGP 546 
11  PTH 12728 
12  RA 55731 
13  Cr 6646 
14  BMC 4252 
15  DEXA 2505 
16  OA 29597 
17  PICP 237 
18  DXA 7460 
19  iPTH 1837 
20  SHBG 3671 
21  Hyp 1072 
22  ICTP 180 
23  TRAP 4486 
24  BFR 856 
25  BSALP 28 
26  BSAP 256 
27  CT 107758 
28  ELISA 41423 
29  FN 8344 
30  GH 20015 
31  GHYL
32  GnRHa 1653 
33  Hpr 57 
34  iOC 27 
35  LS 8837 
36  MAR 1948 
37  OPG 4229 
38  ROC 30146 
39  AI 13204 
40  AP 24404 
41  BM 17365 
42  BMI 77397 
43  BPH 8691 
44  BUA 705 
45  CI 219058 
46  CRP 29174 
47  ESR 8832 
48  GGHyl
49  GHD 2165 
50  hOC 26 
51  IGFBP-III
52  IL-6 27475 
53  LS-BMD 55 
54  PD 70905 
55  PEN 475 
56  QUS 1193 
57  sham 483 
58  SOS 2057 
59  TAM 3264 
60  TAP 3032 
61  TC 17431 
62  TG 20952 
63  TMJ 5398 
64  11beta-HSD 568 
65  A-dione 53 
66  AA 24126 
67  AIP 2477 
68  AmR
69  AN 6946 
70  anti-TNF-alpha Ab
71  AR 25428 
72  AS 20564 
73  AVRM
74  B-ALP 10 
75  b-Ca
76  BAPh
77  BC 15838 
78  bET-1 20 
79  bone-ALP 11 
80  BS 5123 
81  BSP 2148 
82  BW 10312 
83  C3H 318 
84  CaI 61 
85  Cd 8887 
86  CEE 912 
87  CHON 11 
88  CIA 3621 
89  CL 16430 
90  CRE 3146 
91  CREA 168 
92  CS 30207 
93  CTR 1894 
94  CTX 2035 
95  DAS 2436 
96  DES 8409 
97  DFAIII 38 
98  DHEA 4152 
99  DHEAS 2970 
100  DM 26156