A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 215
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EC
Long Form : endocannabinoid
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AEA 35  1232 
2-AG 31  1278 
CB1 15  1057 
FAAH 15  1312 
OEA 414 
PEA 2147 
ECS 2773 
HFD 8209 
PUFA 4830 
10  WT 34189 
11  AN 6617 
12  ARA 1189 
13  DSE 1221 
14  GI 18659 
15  MAGL 376 
16  AA 23092 
17  AD 75913 
18  CB1R 530 
19  CB2 401 
20  CNR1 141 
21  DA 26447 
22  Fabp1
23  NAFLD 11554 
24  TBI 19741 
25  AKI 9533 
26  CB 8036 
27  CB1Rs 94 
28  CBD 5230 
29  CBRs 92 
30  CD 37655 
31  CPT 5421 
32  DAGL 71 
33  DCN 946 
34  DHA 8799 
35  DHEA 4062 
36  EPA 7201 
37  HC 14368 
38  MBF 1614 
39  mEPSC 132 
40  MS 56498 
41  NAE 350 
42  OA 27954 
43  PP 13018 
44  SCP-2 220 
45  TG 19955 
46  VEH 497 
47  1-AG
48  1AG
49  2-LG
50  2-MAG 14 
51  2-OG 24 
52  ABA 6668 
53  ACEA 125 
54  ACI 1317 
55  ALP 12556 
56  AMPK 8650 
57  apo 4902 
58  apoA-I 1705 
59  AR 24233 
60  AraS
61  ARC 3376 
62  AS 19295 
63  ASD 17799 
64  BDI 4767 
65  BDNF 14310 
66  BN 4330 
67  BP 40310 
68  BPA 6459 
69  BUN 4084 
70  BW 9459 
71  CA 22685 
72  CBR1 93 
73  CBs 594 
74  CCI 4836 
75  CHC 3290 
76  CHPG 103 
77  CKD 21357 
78  CM 14446 
79  CNR 3012 
80  CNS 41037 
81  COX 9374 
82  COX-2 12028 
83  CP 26155 
84  CRC 26029 
85  CS 28464 
86  CSF 34923 
87  CVD 27560 
88  DAGs 231 
89  DAT 5190 
90  Delta9-THC 202 
91  DHPG 753 
92  DINP 248 
93  DIO 1581 
94  DLPFC 3071 
95  DM 24605 
96  DMNV 70 
97  DN 6084 
98  DOS 1066 
99  DRGs 1236 
100  DSI 799