A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 190
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EC
Long Form : endocannabinoid
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AEA 33  1144 
2-AG 29  1187 
CB1 15  957 
FAAH 14  1231 
OEA 382 
PEA 1957 
ECS 2553 
PUFA 4474 
WT 31419 
10  AN 6075 
11  DSE 1168 
12  GI 17020 
13  HFD 6685 
14  AA 21465 
15  AD 68787 
16  ARA 1084 
17  CB1R 469 
18  CB2 335 
19  CNR1 135 
20  MAGL 329 
21  CB 7436 
22  CB1Rs 88 
23  CBD 4678 
24  CBRs 81 
25  CD 34535 
26  CPT 5000 
27  DCN 894 
28  DHA 8104 
29  DHEA 3897 
30  EPA 6690 
31  Fabp1
32  MBF 1501 
33  mEPSC 120 
34  MS 51987 
35  NAE 317 
36  NAFLD 9461 
37  PP 12012 
38  VEH 453 
39  1-AG
40  1AG
41  2-LG
42  2-MAG 14 
43  2-OG 22 
44  ABA 6000 
45  ACEA 114 
46  ACI 1187 
47  AKI 7892 
48  ALP 11318 
49  AMPK 7734 
50  apo 4826 
51  apoA-I 1656 
52  AR 22297 
53  AraS
54  AS 17401 
55  ASD 15080 
56  BDI 4462 
57  BDNF 13098 
58  BN 4048 
59  BP 37447 
60  BPA 5625 
61  BUN 3702 
62  BW 8578 
63  CA 20716 
64  CBR1 84 
65  CBs 541 
66  CCI 4185 
67  CHC 3011 
68  CHPG 104 
69  CM 13143 
70  CNR 2738 
71  CNS 38223 
72  COX 9086 
73  COX-2 11341 
74  CP 23707 
75  CRC 22188 
76  CSF 32659 
77  CVD 24517 
78  DA 25167 
79  DAGL 63 
80  Delta9-THC 195 
81  DHPG 735 
82  DINP 219 
83  DIO 1417 
84  DLPFC 2744 
85  DM 22082 
86  DMNV 69 
87  DN 5371 
88  DOS 937 
89  DRGs 1171 
90  DSI 736 
91  DVC 407 
92  e.j.p 153 
93  EBI 516 
94  EC-like
95  EDC 1800 
96  EDRF 1289 
97  EDs 3884 
98  EE 6801 
99  eEPSCs 100 
100  EGC 1469