A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 259
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : EDI
Long Form : Eating Disorder Inventory
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AN 41  6999 
BMI 41  78138 
BN 31  4552 
ED 25  37493 
EAT 24  1786 
BDI 19  5000 
BD 13  12190 
DT 13  5332 
BITE 10  100 
10  BSQ 10  174 
11  EDs 4884 
12  BED 2168 
13  EDNOS 273 
14  SCL-90-R 611 
15  TCI 1637 
16  TFEQ 165 
17  Y-BOCS 761 
18  EDE 339 
19  OCD 8252 
20  BMD 24396 
21  CBT 8028 
22  CGI 1905 
23  DEBQ 108 
24  EAT-26 111 
25  EDE-Q 335 
26  EDI-3 30 
27  EI 4633 
28  FNE 176 
29  HRQoL 16466 
30  IA 6961 
31  MOCI 79 
32  MPS 4288 
33  SCID 4993 
34  SCL-90 449 
35  AN-BP 31 
36  BAI 1458 
37  BAT 4680 
38  BIS 3260 
39  BPD 8624 
40  BPSS 17 
41  CFAs 253 
42  DA 27318 
43  DE 4826 
44  DES 8465 
45  DLPFC 3340 
46  DSED 31 
47  DSM 1513 
48  DZ 1808 
49  EAT-40 18 
50  EE 7984 
51  FES 2449 
52  HRS-D and -A
53  HRSD 402 
54  MZ 2613 
55  NI 2275 
56  OCS 1021 
57  PBI 1145 
58  PL-DOS
59  PO 3573 
60  POMS 1157 
61  RS 8972 
62  RSE 638 
63  RSES 240 
64  SAD 3866 
65  SCID-II 218 
66  SDS 12296 
67  SED 1363 
68  SPECT 10206 
69  YSQ 30 
70  AA 24284 
71  AAS 2928 
72  ACC 10472 
73  Ag 474 
74  AHAB
75  AI 13492 
76  AMS 2774 
77  AMT 1449 
78  ANCOVA 1662 
79  ANIS 19 
80  ANOVA 11443 
81  ANOVAs 324 
82  APFT 62 
83  APO 814 
84  APS 5430 
85  ASBs 32 
86  ATP 14055 
87  AUC 37135 
88  B.I.T.E
89  BABS 36 
90  BAQ 61 
91  BCDS 14 
92  BCS 4726 
93  BDI-II 1025 
94  BES 872 
95  BETCH
96  BID 313 
97  BIQ 81 
98  BNs 211 
99  BPAQ 61 
100  BSCL 59