A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 2791
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ES
Long Form : embryonic stem
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IPs 378  756 
EBs 269  1167 
LIF 203  4368 
EB 147  5937 
RA 133  53661 
EC 130  21917 
ICM 102  2510 
GFP 90  14426 
EGFP 71  4677 
10  MES 56  2234 
11  MEFs 54  2218 
12  EG 48  3169 
13  VEGF 46  35624 
14  WT 46  34189 
15  RT-PCR 45  32603 
16  PGCs 44  1220 
17  TS 44  11558 
18  BMP 41  5046 
19  DA 38  26447 
20  ROS 37  61199 
21  FGF 35  4876 
22  CNS 34  41037 
23  HSCs 34  6437 
24  PI3K 33  14950 
25  bFGF 32  7646 
26  miRNAs 31  24157 
27  ECs 30  6719 
28  RNAi 30  9043 
29  FACS 29  4220 
30  MEF 29  1602 
31  CM 28  14446 
32  MAPK 28  18758 
33  PD 28  66957 
34  siRNA 28  11764 
35  AP 27  23847 
36  TH 27  11833 
37  ERK 26  14395 
38  SCNT 26  1207 
39  Shh 26  2280 
40  HPRT 25  1256 
41  HR 22  76275 
42  MHC 22  18522 
43  TGF-beta 22  16309 
44  SSCs 21  1044 
45  BMP4 20  653 
46  PcG 20  1102 
47  TF 20  10013 
48  5hmC 19  926 
49  CMV 19  16558 
50  ECM 19  22474 
51  FGF-2 19  2483 
52  EGF 18  17037 
53  hES 18  540 
54  iPSCs 18  3885 
55  KO 18  9085 
56  NSCs 18  3270 
57  PCR 18  58203 
58  STAT3 18  4481 
59  BM 17  16657 
60  NO 17  60506 
61  NPCs 17  2478 
62  NS 17  9288 
63  nt 17  3831 
64  PRC2 17  937 
65  TE 17  7396 
66  TFs 17  4118 
67  TGF 17  9134 
68  MSCs 16  16976 
69  ALP 15  12556 
70  DSBs 15  4673 
71  FBS 15  3947 
72  PKC 15  21593 
73  RPE 15  10671 
74  SCID 15  4806 
75  SSEA-1 15  128 
76  AFP 14  8840 
77  Alb 14  25 
78  BMPs 14  2775 
79  ChIP 14  3908 
80  EMT 14  16731 
81  GABA 14  15879 
82  HIF-1alpha 14  5521 
83  MI 14  30349 
84  MMR 14  5543 
85  5mC 13  874 
86  alpha-MHC 13  138 
87  EPO 13  8196 
88  IVF 13  8467 
89  neo 13  389 
90  ZFNs 13  474 
91  AD 12  75913 
92  CDK 12  3435 
93  CSCs 12  5066 
94  EST 12  3696 
95  FAK 12  4172 
96  HSC 12  5107 
97  IL 12  54220 
98  miRNA 12  8458 
99  NSC 12  1723 
100  OCT4 12  309