A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 162
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ExPEC
Long Form : extraintestinal pathogenic E. coli
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
APEC 45  566 
UPEC 26  997 
ESBL 20  4726 
MLST 12  4109 
UTI 12  6340 
MDR 11  14425 
STs 11  2047 
NMEC 10  51 
PFGE 10  6954 
10  STEC 10  2398 
11  UTIs 2657 
12  EPEC 1883 
13  IPEC 132 
14  ST 12102 
15  AIEC 202 
16  EHEC 1792 
17  WGS 3037 
18  E. coli 4016 
19  ST131 164 
20  aEPEC 130 
21  AMR 3276 
22  EAEC 543 
23  ETEC 2157 
24  VFs 451 
25  DEC 1170 
26  ECOR 64 
27  PAI 2856 
28  VF 7147 
29  VGs 85 
30  CD 40107 
31  IBD 20354 
32  ISs 358 
33  LEE 545 
34  PCR 60123 
35  PMQR 385 
36  VAG 99 
37  VAGs 38 
38  A/E 285 
39  BSI 2569 
40  CA 24297 
41  CI 222940 
42  CNF 966 
43  ERIC 605 
44  HC 15767 
45  HPI 772 
46  HUS 2520 
47  InPEC
48  MBL 3362 
49  PAIs 224 
50  pAmpC 104 
51  RAPD 3957 
52  SEPEC
53  SNP 20622 
54  STc 22 
55  Stx 901 
56  UC 16142 
57  ABU 170 
58  AFEC 16 
59  AI-2 409 
60  AR 25743 
61  ARG 556 
62  ARGs 1595 
63  AT 11360 
64  BCR 4146 
65  beta 828 
66  BUO 87 
67  C-UPEC
68  CC 15761 
69  CFU 5879 
70  cgMLST 153 
71  CIAs 62 
72  CRL 1139 
73  CTX 2055 
74  CVP 2134 
75  DAEC 83 
76  EA/I
77  EAF 514 
78  EAggEC 111 
79  EAST1 30 
80  EH 3058 
81  EIEC 327 
82  eitABCD
83  ESBL-EC 109 
84  ESBLs 1402 
85  ESC-R 23 
86  ESCR 31 
87  ESCs 3662 
88  ESTELLA
89  FQ-R 55 
90  FQ-S 11 
91  FQREC 11 
92  FQs 494 
93  GC 22203 
94  GSLs 571 
95  gsp 26 
96  HA 29533 
97  HCA 2667 
98  HR 83176 
99  HUSEC
100  IBCs 95