A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 155
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ExPEC
Long Form : extraintestinal pathogenic E. coli
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
APEC 43  548 
UPEC 25  958 
ESBL 19  4590 
UTI 12  6175 
MDR 11  14034 
MLST 11  3996 
NMEC 10  51 
STEC 10  2349 
PFGE 6890 
10  STs 1958 
11  IPEC 128 
12  EHEC 1771 
13  EPEC 1860 
14  UTIs 2572 
15  E. coli 3866 
16  ST 11841 
17  ST131 162 
18  aEPEC 126 
19  AIEC 189 
20  AMR 3039 
21  EAEC 527 
22  ETEC 2113 
23  WGS 2836 
24  DEC 1149 
25  ECOR 64 
26  PAI 2784 
27  VF 6995 
28  VFs 433 
29  VGs 80 
30  CD 39125 
31  IBD 19673 
32  ISs 351 
33  LEE 540 
34  PCR 59370 
35  PMQR 376 
36  VAG 97 
37  VAGs 36 
38  A/E 282 
39  BSI 2499 
40  CA 23674 
41  CNF 918 
42  ERIC 595 
43  HPI 755 
44  HUS 2498 
45  InPEC
46  MBL 3300 
47  PAIs 220 
48  pAmpC 102 
49  RAPD 3940 
50  SEPEC
51  SNP 20258 
52  Stx 892 
53  UC 15613 
54  ABU 163 
55  AFEC 15 
56  AI-2 404 
57  ARG 533 
58  ARGs 1455 
59  AT 11082 
60  BCR 4042 
61  beta 809 
62  BUO 87 
63  C-UPEC
64  CC 15237 
65  CFU 5754 
66  cgMLST 135 
67  CI 216004 
68  CIAs 60 
69  CRL 1123 
70  CTX 2024 
71  CVP 2107 
72  DAEC 79 
73  EA/I
74  EAF 504 
75  EAggEC 111 
76  EAST1 30 
77  EH 3024 
78  EIEC 322 
79  eitABCD
80  ESBL-EC 107 
81  ESBLs 1386 
82  ESC-R 23 
83  ESCR 28 
84  ESCs 3584 
85  ESTELLA
86  FQ-R 51 
87  FQ-S 11 
88  FQREC 11 
89  FQs 487 
90  GSLs 559 
91  HA 28880 
92  HC 15211 
93  HCA 2596 
94  HR 80497 
95  HUSEC
96  IBCs 83 
97  IBS 6654 
98  IcmF
99  IE 5281 
100  Inc 111