A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 3714
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : FACS
Long Form : fluorescence-activated cell sorting
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
RT-PCR 130  33785 
gfp 125  41 
ELISA 105  41674 
PCR 88  59975 
MACS 75  1249 
EGFP 69  4793 
NK 69  22904 
BM 68  17480 
IL 65  57049 
10  TNF-alpha 62  48394 
11  MSCs 57  18494 
12  ROS 55  66288 
13  CSCs 51  5547 
14  PI 51  23335 
15  FITC 47  3714 
16  FISH 45  17960 
17  LPS 45  52765 
18  RA 43  56132 
19  SP 43  20629 
20  MHC 42  18898 
21  mAbs 41  13421 
22  mAb 40  15597 
23  PBMCs 40  11616 
24  IFN-gamma 39  19243 
25  qRT-PCR 39  12500 
26  DCs 38  15529 
27  CNS 37  43200 
28  PBMC 37  12569 
29  TNF 37  33220 
30  qPCR 35  10689 
31  IL-2 34  13847 
32  VEGF 34  36965 
33  IHC 32  16000 
34  MSC 31  6977 
35  EC 30  23354 
36  ES 30  17260 
37  CLSM 28  3445 
38  PB 28  11146 
39  TUNEL 27  5892 
40  EPCs 26  3721 
41  GM-CSF 26  9350 
42  IFN 25  22576 
43  HSC 24  5326 
44  NO 24  62318 
45  AML 23  23910 
46  EGFR 23  24865 
47  ER 23  50304 
48  hESCs 23  2457 
49  ICAM-1 23  7762 
50  TEM 23  24371 
51  BrdU 22  6168 
52  DC 22  18574 
53  ECS 22  2940 
54  HLA 22  12141 
55  HSCs 22  6806 
56  TCR 22  13417 
57  ECM 21  24179 
58  EMT 21  18749 
59  HA 21  29402 
60  HCC 21  50457 
61  siRNA 21  12266 
62  WT 21  36103 
63  CD 20  39926 
64  PBL 20  6287 
65  PMA 20  13094 
66  SEM 20  38804 
67  CCK-8 19  3133 
68  ALP 18  13433 
69  HUVEC 18  5288 
70  IL-3 18  2886 
71  CTL 17  10156 
72  EGF 17  17276 
73  EPC 17  2305 
74  IL-4 17  5533 
75  miRNAs 17  26292 
76  MTT 17  5407 
77  NSCLC 17  38135 
78  CB 16  8421 
79  CML 16  12616 
80  G-CSF 16  8627 
81  HUVECs 16  8083 
82  MAPK 16  19567 
83  NF-kappaB 16  23546 
84  OA 16  29861 
85  PHA 16  8832 
86  TH 16  12233 
87  CHO 15  10155 
88  CSC 15  4575 
89  Ig 15  11991 
90  mRNA 15  13614 
91  MS 15  59721 
92  NSCs 15  3470 
93  PEG 15  15989 
94  PS 15  24778 
95  RT 15  32839 
96  SCID 15  4993 
97  Tf 15  1965 
98  TGF-beta 15  16937 
99  Con A 14  7934 
100  DMSO 14  7311