A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 149
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : FGF4
Long Form : fibroblast growth factor 4
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
TS 11000 
SHH 1139 
HGF 6698 
ES 15717 
BMP4 614 
BMSCs 3986 
ESCs 3293 
FGFR 1161 
HNF4alpha 362 
10  HS 12452 
11  ICG 3883 
12  ICM 2367 
13  JNK 8944 
14  PAS 5468 
15  RA 51404 
16  AER 1304 
17  AFP 8529 
18  ALB 1894 
19  CK18 231 
20  CNS 39179 
21  FGF3 29 
22  FGFR2 520 
23  HESCs 131 
24  His 642 
25  iPSCs 3490 
26  MEK 2579 
27  TGCs 80 
28  TSCs 271 
29  WJ-MSCs 103 
30  AA 22040 
31  AAVs 186 
32  AB 3182 
33  AhR 4378 
34  ALB-GLuc
35  ALK 2683 
36  AP 22754 
37  AP-1 3890 
38  BaP 2229 
39  BIO 236 
40  BMD 22503 
41  BMMSCs 341 
42  BMP 4848 
43  CAFs 1261 
44  CCND1 633 
45  CDK1 544 
46  CDKN2A 134 
47  CICs 326 
48  CL 15067 
49  CNC 1147 
50  CSCs 4571 
51  CSF 33381 
52  Cx43 2506 
53  CYP 1A 33 
54  DE 4034 
55  DEX 6655 
56  DEXA 2375 
57  DKK-1 15 
58  DNA 5030 
59  DV 1836 
60  ECCs 130 
61  ECs 6324 
62  EGFP 4596 
63  EMT 14805 
64  Epfn
65  EPI 4280 
66  EpiSCs 121 
67  ERK 13863 
68  ESC 2764 
69  EVT 1001 
70  ExE 45 
71  FGF10 140 
72  FGF4si
73  FGF8 159 
74  FOXA2 94 
75  FSP 475 
76  FST 2511 
77  G6P 663 
78  GCTs 947 
79  GDFs 57 
80  GHG 1384 
81  Gmnn
82  HBB 369 
83  HBXIP 46 
84  HPCs 913 
85  hPDLSCs 116 
86  HSC 4910 
87  HSP47 157 
88  IGF-1 6326 
89  IL-21 357 
90  iPS 1713 
91  ld 36 
92  LIF 4271 
93  LMs 328 
94  LR 6847 
95  MAE 1706 
96  MCAM 84 
97  mESC 257 
98  mESCs 698 
99  MMP-9 4332 
100  MMP2 703