A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 307
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GCs
Long Form : granule cells
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
DG 39  5069 
OB 31  4167 
MCs 24  3422 
PCs 23  4382 
TLE 12  3579 
GCL 11  1401 
BDNF 10  14834 
GABA 16153 
IPSCs 712 
10  NMDARs 1475 
11  APs 2258 
12  MF 7521 
13  MOB 468 
14  SE 14304 
15  SVZ 2107 
16  AP 24545 
17  BCs 718 
18  CNS 42451 
19  GCPs 166 
20  INs 205 
21  KO 9551 
22  cKO 491 
23  EPL 720 
24  LTP 8679 
25  MFs 773 
26  sIPSCs 313 
27  AOB 1792 
28  BrdU 6140 
29  dpi 2144 
30  EGL 331 
31  EM 11097 
32  EPSPs 1540 
33  GABAAR 375 
34  IR 29750 
35  mIPSCs 467 
36  MPP 1082 
37  MTCs 216 
38  NA 14093 
39  NE 17535 
40  NMDAR 3247 
41  PC 28849 
42  PF 7563 
43  PF-PC 25 
44  PP 13570 
45  TCs 1233 
46  WT 35517 
47  AD 79533 
48  AHN 161 
49  AMPAR 770 
50  CAN 1690 
51  CB 8270 
52  ChR2 437 
53  CN 5579 
54  CPEB4 25 
55  CREB 5135 
56  DS 13094 
57  ELF-EMF 202 
58  EPSCs 1059 
59  ETCs 78 
60  EtOH 2788 
61  hAPP 94 
62  HCN 1238 
63  HEGCs
64  IGL 371 
65  LFP 1450 
66  MCL 3900 
67  MGE 384 
68  MLIs 56 
69  MT 13120 
70  MWM 2017 
71  NMDA 17332 
72  OC 11018 
73  ON 2636 
74  PNs 770 
75  PSD 4351 
76  PV 12332 
77  RMP 1140 
78  RV 12346 
79  SGZ 539 
80  stg 35 
81  TBS 1665 
82  5-HT4R KO
83  5hmC 980 
84  5T4 GCs
85  AA 23939 
86  AAV 5042 
87  ACh 12646 
88  AHS 787 
89  alpha-Syn 567 
90  ALS 15501 
91  AMPA 4233 
92  AP-2 312 
93  APP 8815 
94  APV 1141 
95  ARs 1257 
96  ASDs 2087 
97  bAPs 43 
98  BDs 220 
99  Best1 35 
100  beta-CTF 29