A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 232
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : GK
Long Form : glycerol kinase
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
GPO 13  147 
SH3 12  865 
GKD 45 
MAGUK 189 
TG 21107 
CV 22118 
DMD 5882 
G3P 294 
EIS 3532 
10  KO 9746 
11  MAGUKs 79 
12  NPs 16862 
13  AHC 815 
14  AID 2283 
15  FBP 2120 
16  GDH 1738 
17  GPDH 401 
18  GPR 701 
19  Gyk 19 
20  PDH 1585 
21  PG 17402 
22  PSD-95 777 
23  SEM 38804 
24  WT 36103 
25  AQP9 113 
26  CHIT 168 
27  DAO 1050 
28  DHAP 364 
29  Dlg 94 
30  ENPs 338 
31  G3PDH 177 
32  GLUT4 1406 
33  GR 11663 
34  MAP1A 41 
35  NCA 1123 
36  NMDA 17409 
37  P5CS 132 
38  PDZ 346 
39  PEPCK 1373 
40  POD 5094 
41  PSD 4425 
42  RNAi 9429 
43  S-SCAM 29 
44  TEM 24371 
45  TGs 1317 
46  1-TG
47  6PGDH 142 
48  ACL 10418 
49  ACV 1291 
50  ADC 9793 
51  AdSS 30 
52  AFM 15354 
53  AK 2508 
54  AldOS.coe
55  AOX 836 
56  aP2 109 
57  APC 11254 
58  AQP3 290 
59  AQP7 71 
60  ASTP 39 
61  ATGL 630 
62  ATP 14055 
63  AVG 588 
64  BAI 1458 
65  BAT 4680 
66  BCS 4726 
67  BDF 122 
68  BEGAIN
69  BHBA 326 
70  BID 313 
71  BSA 14562 
72  CASK 68 
73  CBM 2153 
74  Cd 8985 
75  CGKD
76  CHA 1323 
77  ChREBP 316 
78  CK 10637 
79  CNS 43200 
80  COC 1675 
81  CRIPT
82  CRMP 67 
83  CVs 1364 
84  Cys 2085 
85  DPI 1993 
86  dUTPase 137 
87  EBAL
88  ED 37493 
89  ER 50304 
90  FA 24577 
91  FAS 3856 
92  FATP4 47 
93  FATP6
94  FEPs 84 
95  FFA 6789 
96  FGB 94 
97  FPPS 180 
98  FRET 7243 
99  FTIR 18581 
100  G6PDH 980