A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 174
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HADS-A
Long Form : Hospital Anxiety and Depression Scale
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CES-D 10  2775 
OR 108904 
CI 198747 
HADS-D 183 
BAI 1286 
GAD 5340 
BDI 4707 
MS 55265 
PD 65284 
10  SDS 11684 
11  STAI 1785 
12  BDI-II 905 
13  HARS 230 
14  MDD 10833 
15  ACS 13061 
16  AD 73864 
17  AUC 31727 
18  BI 3642 
19  CAD 26741 
20  COPD 26732 
21  ED 33822 
22  EDS 5194 
23  GP 12471 
24  HADS 3541 
25  HAM-A 553 
26  HRQoL 14699 
27  ICU 22803 
28  MHC-SF 46 
29  MINI 774 
30  PCS 4931 
31  PWE 600 
32  QOL 28241 
33  RA 52750 
34  SD 30605 
35  SGRQ 1116 
36  STAI-T 78 
37  ABPM 2202 
38  ACHD 435 
39  ACP 4290 
40  ACT 5823 
41  AED 2944 
42  AH 4467 
43  AIR 662 
44  ARF 5283 
45  ART 18631 
46  AS 18764 
47  ASI 1106 
48  AUCs 1562 
49  AUDIT-C 235 
50  AWE 129 
51  BASMI 166 
52  BBS 1665 
53  BDNF 14006 
54  BOA 165 
55  BP 39591 
56  CAGE-AID
57  CARS 1196 
58  CAT 18037 
59  CBT 7275 
60  CCQ 187 
61  CD 36851 
62  CG 7925 
63  CRP 27102 
64  CSI 1880 
65  CSS 4284 
66  CVD 26786 
67  DHA 8632 
68  EADL 36 
69  ECA 1299 
70  EPA 7094 
71  EPDS 1371 
72  EQ-HS
73  EQ-VAS 207 
74  ESR 8324 
75  ESS 4336 
76  ET 15548 
77  FAA 817 
78  FD 5323 
79  FLE 346 
80  FMT 1357 
81  FOB 657 
82  FPS-R 78 
83  FSS 1497 
84  GARS 123 
85  GAS-ID
86  GDS 1636 
87  GDS-SF 40 
88  GE 3392 
89  GI 18226 
90  GOLD 978 
91  HADS-T 14 
92  HAM-D 1633 
93  HCPs 1725 
94  hs-CRP 6823 
95  HSQ 92 
96  IADL 1538 
97  IBS 6296 
98  ICC 13947 
99  ID 8628 
100  IES-R 305