A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 70
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HASMCs
Long Form : human aortic SMCs
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SMCs 14  3674 
VSMCs 4692 
SMC 5815 
AD 78178 
ALP 12971 
CSE 3305 
EC 22509 
ECM 23183 
ECs 6935 
10  eNOS 8519 
11  HAECs 604 
12  miRNAs 25121 
13  N1ICD 45 
14  OPN 4156 
15  Sp1 692 
16  AA 23668 
17  Ad-FGF23
18  AMC 1218 
19  Ang II 10772 
20  beta-GP 177 
21  BMP 5163 
22  BMP-2 2166 
23  BMP2 813 
24  BrdU 6125 
25  CaM 3623 
26  CAS 5535 
27  Cbfalpha1 57 
28  CBS 2940 
29  CCSs 183 
30  COX-2 12218 
31  ECCM 69 
32  ERK 14580 
33  FasL 2547 
34  FGF23 1911 
35  HAEC 495 
36  hCSE
37  HG 4017 
38  HSV-ECs
39  HUVECs 7785 
40  IL-8 6635 
41  iNOS 15065 
42  IS 11117 
43  lncRNA 3360 
44  LOX 1975 
45  LPA 4081 
46  MAPK 19115 
47  MCP 4625 
48  MCP-1 7127 
49  miR-155 304 
50  miR-21 683 
51  NICDs
52  NO 61356 
53  OPG 4165 
54  Pi 2877 
55  PPARgamma 7558 
56  PTEN 2593 
57  ROS 63509 
58  SMA 8779 
59  SR 16007 
60  SR-A 372 
61  TGF-beta 16605 
62  TNF-alpha 47197 
63  topo II 544 
64  tPA 8119 
65  TPM1 42 
66  UII 515 
67  UT 1240 
68  VC 4830 
69  VSMC 3954 
70  WT 35030