A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 74
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HCT
Long Form : health care transition
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
AYAs 732 
AYA 1334 
ASD 25825 
CKD 30005 
ESKD 1571 
AEA-SHCN
IRRID 2083 
KD 6514 
SHCN 104 
10  STARx
11  T1D 7799 
12  TPT 1137 
13  TRAQ 42 
14  YLHIV 19 
15  YSHCN 26 
16  ADAPT 191 
17  AEA 1482 
18  AEAs 44 
19  ALHIV 93 
20  ALWH 22 
21  ASPN 123 
22  AST 15010 
23  CA 28662 
24  CAL 3836 
25  CC 19492 
26  CDS 3480 
27  CHD 23379 
28  CP 32606 
29  CTF 578 
30  CYSHCN 57 
31  EGE 202 
32  EGID 60 
33  EoE 1590 
34  HCTRC
35  HCW 1551 
36  IBD 25114 
37  ID 11217 
38  IDD 2273 
39  IDIs 467 
40  IMDs 220 
41  JIA 3657 
42  LC 23123 
43  LMICs 5501 
44  LN 9782 
45  MCQ 461 
46  med-peds 16 
47  mHealth 2372 
48  NF1 4289 
49  NS-CSHCN 43 
50  NSCH 170 
51  NYHAFS
52  OSHCN
53  PAR 4733 
54  PMS 3706 
55  PNPs 316 
56  PXE 645 
57  QI 3286 
58  QIP 192 
59  SB 7706 
60  SBHCs 174 
61  SCI 19692 
62  SCIs 439 
63  SDT 1750 
64  SEM 48678 
65  SHCNs 14 
66  SMS 2949 
67  SSA 5503 
68  TC 21292 
69  TCH 659 
70  US 32393 
71  XLH 503 
72  Y/YA
73  YA-CP
74  YAIDD