A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 33
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HCs
Long Form : healthy control participants
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SZ 1916 
AdAS Spectrum
AHB 205 
AN-R 117 
ASD 15795 
AX-CPT 55 
BEB 93 
BED 1901 
BN 4141 
10  CDEM 11 
11  CHB 4081 
12  CON 4675 
13  d'-context
14  DLPFC 2822 
15  EDI-2 145 
16  EDs 4026 
17  EFPT 25 
18  FA 21267 
19  fMRI 16564 
20  FPN 348 
21  HB-ACLF 12 
22  IBS 6054 
23  IL-1ra 2787 
24  MD 24730 
25  MDD 10248 
26  MJ 496 
27  MS 53145 
28  PBMCs 10123 
29  PVD 1808 
30  PWE 546 
31  PWM 2020 
32  rhIL-1ra 59 
33  TBI 18396