A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 59
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HGFA
Long Form : HGF activator
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
HGF 39  6698 
HAI-1 12  112 
HGF/SF 463 
ELISA 38359 
HAI 2266 
AD 71175 
GC 18632 
HAI-2 27 
MM 15643 
10  PRE 1188 
11  SF 9079 
12  AEBSF 87 
13  APC 10520 
14  BAL 9594 
15  BECs 572 
16  BjV 34 
17  Bleo 62 
18  CA125 840 
19  CR 25626 
20  CRPC 2294 
21  DLBCLs 209 
22  eCG 428 
23  EGFR 22678 
24  EP 6904 
25  FDCs 502 
26  GCF 1829 
27  HAI-1, 2
28  HAI-1B
29  HAIs 744 
30  HGF activator
31  HSCs 6047 
32  IDV 232 
33  ISH 3438 
34  KGF 862 
35  KGFR 121 
36  KLK 146 
37  MAPK 18001 
38  MCA 8082 
39  MPNSTs 385 
40  MSP 2790 
41  MW 4772 
42  NCAM 1884 
43  NSCLC 32228 
44  OA 26216 
45  PBC 4064 
46  PCI 17240 
47  PD 62923 
48  RA 51404 
49  RCC 11245 
50  RON 281 
51  RT-PCR 31872 
52  SC 15062 
53  sHAI-1B
54  SMA 8116 
55  SPINT2
56  TM 10243 
57  TNM 2303 
58  VEGF 34369 
59  VICC 39