A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 246
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : HR
Long Form : high responders
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
LR 131  7434 
NR 4640 
GCF 1942 
mAb 15321 
MR 35673 
AngBS
GI 18834 
CK 10244 
CPE 3784 
10  EA 9234 
11  FVIII 2738 
12  ITI 727 
13  PLI 807 
14  SA 17853 
15  SLIT 843 
16  AR 24425 
17  BDNF 14422 
18  BLA 2240 
19  BMI 73974 
20  CCK 5595 
21  CNS 41322 
22  CORT 2532 
23  CPP 6323 
24  DG 4916 
25  DRL 446 
26  EPM 2314 
27  FST 2711 
28  GR 11237 
29  GRs 642 
30  HD 26705 
31  HNP 310 
32  HPA 10470 
33  i.c.v 7320 
34  i.p 12219 
35  ir 1501 
36  ITT 3286 
37  LD 12768 
38  LPS 50711 
39  NAcc 1083 
40  p.i 5133 
41  PBMC 12330 
42  PC 27955 
43  PCR 58443 
44  PFC 8216 
45  PMN 7643 
46  RBC 10750 
47  10RM 14 
48  A-CSID
49  Acb 292 
50  ACC 9890 
51  ACE 18046 
52  ACTH 7004 
53  AdaBoost 18 
54  ADCC 3436 
55  ADHD 17728 
56  AIT 1231 
57  AN 6660 
58  anti-HBs 397 
59  AP 24041 
60  aPCC 140 
61  APR 1644 
62  AU 1513 
63  AUD 2023 
64  BAC 4937 
65  BACs 727 
66  bAN
67  BCG-E
68  BL 4979 
69  BMC 4184 
70  BMI-SDS 283 
71  Bt 1684 
72  C. diff 25 
73  CaMKII 2431 
74  CAR 5686 
75  CDI 5066 
76  CGI 1853 
77  CHF 11327 
78  CIE 1387 
79  CM 14611 
80  CMAP 1031 
81  CMS 4337 
82  CNV 5837 
83  Con A 7868 
84  CP 26408 
85  CR 27218 
86  CRH 4119 
87  CRT 10871 
88  CS 28765 
89  CSF 35159 
90  CSI 1938 
91  CSMS 28 
92  CTA 7032 
93  Ctr 48 
94  DA 26577 
95  DBPII 14 
96  DCC 1529 
97  Delta9-THC 206 
98  DH 3960 
99  DLT 2100 
100  DMI 2307