A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 682
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : ICM
Long Form : inner cell mass
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
TE 325  6887 
ES 104  15621 
ESCs 63  3265 
IVF 48  8051 
EPI 40  4266 
PrE 33  74 
hESCs 30  2288 
SCNT 30  1144 
hESC 27  1179 
10  ESC 24  2743 
11  LIF 23  4249 
12  PE 22  24400 
13  IVM 18  2127 
14  NT 16  6989 
15  FISH 12  16928 
16  MEF 12  1540 
17  RA 12  51094 
18  TS 12  10930 
19  FGF 10  4738 
20  IVP 10  776 
21  EGF 16828 
22  EGFP 4581 
23  EpiSCs 117 
24  hES 535 
25  PGCs 1164 
26  TCN 190 
27  TUNEL 5419 
28  AP 22529 
29  FCS 3445 
30  mESCs 684 
31  BSA 13259 
32  Cdx2 26 
33  ChIP 3645 
34  COCs 1409 
35  EBs 1134 
36  EC 20509 
37  ICSI 4568 
38  iPSCs 3439 
39  PA 29885 
40  XCI 512 
41  ART 17572 
42  EG 2946 
43  GFP 14033 
44  MEFs 2129 
45  NGS 6891 
46  PCR 56404 
47  RT-PCR 31759 
48  TSA 3872 
49  CCs 1008 
50  EB 5657 
51  IGF-I 9530 
52  iPS 1711 
53  IVC 4766 
54  mSOF 54 
55  NCSU 33 
56  PCOS 9074 
57  PGS 778 
58  PMSG 839 
59  PSCs 2097 
60  TEM 20894 
61  BL 4660 
62  BMP 4840 
63  COC 1498 
64  FGF-2 2393 
65  GSK-3 1744 
66  Hb 11617 
67  LPS 47757 
68  MZT 135 
69  PGD 2000 
70  RNAi 8653 
71  ROS 55992 
72  SSEA-1 126 
73  5-MeC 77 
74  5hmC 830 
75  AH 4265 
76  Beta-ME
77  bLIF
78  BMP4 610 
79  CHX 2390 
80  CI 188123 
81  CM 13486 
82  CPP 5969 
83  dpc 705 
84  DTT 2997 
85  EGA 346 
86  EpiSC 33 
87  ERK 13795 
88  ES cells 127 
89  FACS 4036 
90  FGF4 80 
91  FGFR 1147 
92  hCG 8628 
93  hLIF 37 
94  hpi 521 
95  iPSC 1318 
96  KD 4273 
97  MEA 1491 
98  MII 1287 
99  miRNAs 21677 
100  OCs 1759