A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 486
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : IGF-IR
Long Form : IGF-I receptor
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
IGF-I 181  9612 
IGF 86  6319 
IR 50  34923 
IGFs 30  1506 
IGFBP 27  1589 
IGFBPs 26  1558 
PI3K 21  16965 
GH 20  21593 
GHR 17  1509 
10  IRS 15  3258 
11  IRS-1 13  2150 
12  EGFR 11  28358 
13  IGFBP-3 10  1945 
14  ER 58238 
15  ERK 16028 
16  HCC 63572 
17  IGF-II 1196 
18  mRNA 15460 
19  ERalpha 5219 
20  RT-PCR 38012 
21  VEGF 40728 
22  IR-A 68 
23  MAPK 21936 
24  TNF-alpha 55154 
25  AR 30438 
26  EGF 17933 
27  KIRA 24 
28  PKC 22275 
29  CLA 3651 
30  FAK 4794 
31  IGF-IIR 59 
32  mTOR 12236 
33  PAPP-A 1418 
34  siRNA 13705 
35  STZ 10913 
36  VSMCs 5715 
37  CREB 5701 
38  EC 29066 
39  GD 8149 
40  GLP-2 598 
41  GR 12896 
42  HR 104722 
43  IGFBP-2 338 
44  IRA 1043 
45  IRB 1798 
46  IRSs 109 
47  JAK2 1692 
48  LH 17706 
49  MM 21462 
50  MMP 17214 
51  PCR 66108 
52  PDGF 8180 
53  PI 29830 
54  ACE 20034 
55  AD 100019 
56  AI 20859 
57  Ang II 11904 
58  AP 29039 
59  ATA 2044 
60  BCAA 1744 
61  BP 48800 
62  Cav-1 1541 
63  CMA 3182 
64  CR 34025 
65  CYP17 210 
66  DHEA 4518 
67  DRG 9768 
68  ECM 29932 
69  GLUT1 1684 
70  GO 23086 
71  GSK-3beta 4058 
72  HA 34673 
73  HI 10341 
74  HMVEC 167 
75  HUVEC 5658 
76  IBMX 1674 
77  IGF I 196 
78  IGFBP-1 945 
79  IGFBP-4 148 
80  IHC 20734 
81  IL-6 32921 
82  INSR 584 
83  IUGR 5054 
84  KS 6215 
85  LDH 21610 
86  MAP 26952 
87  MR 41935 
88  NF-kappaB 27241 
89  NSClC
90  PARP 4901 
91  PCNA 9501 
92  PI 3-kinase 1584 
93  PI-3 kinase 194 
94  PI-3K 481 
95  PPP 3508 
96  PRL 9883 
97  RCC 14862 
98  rhIGF-I 215 
99  ROS 83858 
100  SBF 2528