A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 82
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LA
Long Form : lead acetate
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SOD 27319 
BW 9459 
CA 22685 
DGN 40 
DSP 1830 
EHEN 56 
i.p 12152 
OS 53621 
ROS 61199 
10  TA 10857 
11  AA 23092 
12  AGE 2623 
13  AGP 1369 
14  AGT 1384 
15  ALP 12556 
16  alpha-KGDH 64 
17  alpha2M 308 
18  AO 3879 
19  APH 372 
20  BEN 370 
21  beta-C
22  CAP 9223 
23  CAT 18542 
24  CM 14446 
25  CP 26155 
26  CRK 44 
27  CUR 1065 
28  CYP2a
29  cyp2a5
30  DDAVP 556 
31  DEG 589 
32  DES 8122 
33  DL-S
34  DMN 3275 
35  DMSO 7083 
36  DPH 1524 
37  EBN 156 
38  EEP 401 
39  EGF 17037 
40  ENU 1318 
41  ESR 8478 
42  EST 3696 
43  FSH 9982 
44  GR 11175 
45  HRW 93 
46  ICDH 235 
47  LDH 16902 
48  LH 15721 
49  LN 7718 
50  LPO 4509 
51  LPP 1327 
52  MC 12672 
53  MCP-1 7011 
54  MDA 25522 
55  MMC 6137 
56  MN 5838 
57  MNNG 1728 
58  mRNA 13133 
59  MT-1 81 
60  NBBN
61  NBs 509 
62  NC 9330 
63  NO 60506 
64  Nrf2 5222 
65  NS 9288 
66  NTA 1083 
67  PBN 1115 
68  PC 27705 
69  PCE/NCE 17 
70  PCNA 8675 
71  PU 2555 
72  SCE 3119 
73  SDH 3385 
74  SGPT 489 
75  TEL 349 
76  TGF-beta1 10896 
77  THIO 61 
78  TS 11558 
79  VEGF 35624 
80  Vit C 244 
81  WW 650 
82  XO 1676