A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 227
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LB
Long Form : live births
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CP 16  27167 
IVF 14  8714 
CI 10  214604 
OR 116832 
ET 16230 
FET 1669 
ICSI 4893 
ART 20100 
IUI 1247 
10  AMH 3084 
11  PGS 885 
12  SA 18465 
13  WHO 18390 
14  MMR 5747 
15  MNM 141 
16  NT 7422 
17  SB 6057 
18  CIG 124 
19  CLP 4440 
20  CS 29634 
21  GBS 6748 
22  LBW 3184 
23  OHSS 1525 
24  PCOS 10195 
25  PGT-A 164 
26  RR 41217 
27  SAB 1081 
28  aORs 989 
29  AUC 35415 
30  BMI 76106 
31  CC 15140 
32  CL 16207 
33  CL/P 523 
34  CLB 372 
35  CPR 7024 
36  DOR 2057 
37  DS 13025 
38  EOS 1680 
39  EP 7487 
40  ETs 786 
41  FETs 824 
42  GEE 2493 
43  hCG 8915 
44  HDI 1151 
45  HIV 42554 
46  ICD-10 601 
47  ICER 2933 
48  IHPS 222 
49  INC 317 
50  LBR 556 
51  NICU 5317 
52  NNT 2081 
53  OC 10912 
54  OP 6683 
55  PGT 335 
56  PR 24706 
57  ROC 29355 
58  SBT 1390 
59  SIDS 2726 
60  Te 403 
61  TI 3835 
62  TM 11479 
63  TOP 883 
64  AbAK
65  AbNK
66  aCGH 1443 
67  AEQS
68  AM 10893 
69  AMC 1230 
70  AN 6836 
71  ANC 3109 
72  AOR 12555 
73  APC 11109 
74  BA 9323 
75  BC 15332 
76  BD 11887 
77  beta-hCG 993 
78  BhCG
79  BN 4467 
80  BOTs 142 
81  BPs 1533 
82  BUN 4250 
83  CAB 986 
84  CARIS
85  CFR 2103 
86  CHD 20402 
87  CIMT 3196 
88  CLAP 62 
89  CM 15019 
90  CMR 6435 
91  COD 5862 
92  COS 1618 
93  D and C 26 
94  DATASUS 28 
95  DHEA 4123 
96  DIE 412 
97  DUC 41 
98  ED 36275 
99  EM 11038 
100  EmOC 172