A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 39
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : LITAF
Long Form : LPS-induced TNF-alpha factor
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
LPS 52950 
TNF-alpha 48547 
IBD 20354 
IFN-gamma 19282 
IL-6 27835 
ORF 7068 
UTR 4530 
CAIA 187 
CIA 3655 
10  COX-2 12491 
11  EST 3773 
12  FLA 523 
13  HBL 321 
14  HSCs 6842 
15  IELs 507 
16  IgG 9902 
17  IL-2 13857 
18  KO 9807 
19  LOX-1 609 
20  LPM 512 
21  MAPK 19619 
22  MIF 3877 
23  NAFLD 13343 
24  NASH 6012 
25  p38 MAPK 1342 
26  PCR 60123 
27  PGN 889 
28  PI3K 15604 
29  Pro 853 
30  ProSal
31  RA 56362 
32  Sal 187 
33  SCFA 1648 
34  SGIV 162 
35  STAT 3336 
36  TLR5 305 
37  vLITAF
38  WT 36255 
39  XOS 249