A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 184
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MA
Long Form : methylamine
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
DMA 25  2659 
TMA 12  4197 
SSAO 394 
DMU 61 
EA 8980 
MIC 12063 
NDMA 1009 
MSA 3963 
PS-DVB 79 
10  1,4-BDDGE
11  BDDE 55 
12  DEA 1415 
13  IPA 3385 
14  NPF 306 
15  SEM 34309 
16  TCNM 52 
17  TEA 3808 
18  BZ 1379 
19  CaM 3560 
20  CHA 1204 
21  CNM 325 
22  DMO 397 
23  GC 19513 
24  IC 12111 
25  n-BA 11 
26  NM 2496 
27  NPA 1109 
28  PA 31613 
29  PSCs 2316 
30  RhAG 23 
31  s.c 6547 
32  SA 17119 
33  TGase 436 
34  1,1,1-TCP 10 
35  2-BEA 10 
36  4-AP 1943 
37  AADH 32 
38  ABSs 36 
39  ACDC 39 
40  ADCC 3374 
41  AG 3757 
42  AGE 2564 
43  AGE-ST
44  AIM 1218 
45  AM 10351 
46  AMO 348 
47  AO 3792 
48  AOP 763 
49  AP 23058 
50  apoB 2890 
51  BA 8798 
52  BDDGE 18 
53  BP 39591 
54  bsSHMT
55  BZA 137 
56  CANON 81 
57  CD 36851 
58  CEC 2253 
59  CF 23232 
60  CH 6952 
61  CH3 326 
62  ClNDMA
63  COX 9298 
64  CQ 2268 
65  CQDs 373 
66  CT 100801 
67  CW-TR
68  DBPs 1020 
69  DC 17542 
70  DCAN 118 
71  DCMA 18 
72  DCNM
73  DFT 15405 
74  DIS 914 
75  DM 23904 
76  DMAA 273 
77  DPV 1452 
78  ED 33822 
79  ET-1 8049 
80  FA 22346 
81  FCS 3513 
82  FID 843 
83  FL 5429 
84  FLD 550 
85  FMOC 82 
86  FPMD 49 
87  FTIR 16074 
88  GEE 2307 
89  gene diet
90  Gly 807 
91  HCl 951 
92  HEA 340 
93  HFD 7790 
94  HFIP 198 
95  HNMs 53 
96  HP-beta-CD 975 
97  HPLC 26048 
98  HR 73873 
99  HS 12943 
100  IA 6463