A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 218
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : MI
Long Form : migration index
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
CMI 2555 
LMT 377 
CFC 1457 
CP 26155 
KPI 243 
MV 6816 
PAC 3965 
HFOs 317 
LMI 576 
10  FSFI 1149 
11  IMRT 6422 
12  LMIF 54 
13  MVL 152 
14  TAM 3116 
15  VMAT 1690 
16  AHOM 17 
17  DAO 991 
18  DPOAEs 777 
19  ECoG 1590 
20  FSH 9982 
21  HAAg 31 
22  LFPs 852 
23  LH 15721 
24  LTMCS
25  MCS 4248 
26  MEG 4126 
27  MIT 1056 
28  MLC 3714 
29  OP 6413 
30  OR 111984 
31  PCV 3491 
32  PHA 8686 
33  PI 22307 
34  PMI 1778 
35  QA 2785 
36  RAS 7706 
37  rhTNF 112 
38  RP 12139 
39  SOZ 214 
40  VHI 601 
41  WM 8729 
42  AA 23092 
43  AAO-HNS 138 
44  ACW 102 
45  AD 75913 
46  ADCC 3422 
47  AMI 15444 
48  AML 22593 
49  ANE 199 
50  ANOVA 10738 
51  APAs 488 
52  APL 4116 
53  ARL 219 
54  ARLD 24 
55  ATP 13498 
56  ATRA 4321 
57  AUC 33169 
58  beta-EP 514 
59  beta-lactams
60  BSSO 272 
61  BT 5009 
62  CARD 546 
63  cART 2330 
64  CDI 5003 
65  CDPOAE
66  CE 14123 
67  CEA 13296 
68  CF-CMI
69  CFI 1003 
70  CN 5339 
71  Con A 7853 
72  CSA 7501 
73  CSD 2738 
74  DA 26447 
75  DIA 969 
76  DLPFC 3071 
77  DTG 687 
78  DTI 7666 
79  E-S 86 
80  EEG 20886 
81  EEGs 550 
82  EH 2919 
83  EI 4340 
84  EMF 1541 
85  EPC 2239 
86  EPSP 1065 
87  EPT 934 
88  ERP 6714 
89  ERS 1476 
90  ES 16466 
91  ETL 481 
92  EV 2509 
93  EVD 1571 
94  EZ 589 
95  FA 22913 
96  FAB 1575 
97  FN 8058 
98  FR 4348 
99  FRC 2030 
100  FSDS-R 47