A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 100
[Display Entries]
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : OA
Long Form : organic aerosol
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
SOA 25  1719 
BBOA 11  18 
AMS 10  2441 
HOA 543 
OOA 66 
PMF 2654 
COA 268 
POA 1384 
HR-ToF-AMS 35 
10  BC 12705 
11  OC 9940 
12  PM 14525 
13  BrC 57 
14  IVOCs 10 
15  Q-AMS
16  SV-OOA 10 
17  VOC 1434 
18  VOCs 4204 
19  ACSM 192 
20  BB 2568 
21  CO 16480 
22  HMW 1920 
23  HRMS 699 
24  LO-OOA
25  LV-OOA
26  NPF 288 
27  O/C 32 
28  PAHs 10675 
29  PILS 33 
30  SVOCs 242 
31  UV 13202 
32  WSOCs
33  aqSOA
34  BaP 2229 
35  BeP 43 
36  BJ 151 
37  BPA 5899 
38  bSOA
39  BVOC 52 
40  CCN 328 
41  CCOA
42  CMAQ 169 
43  CMB 485 
44  COBRA 270 
45  CTMs 35 
46  cToF-AMS
47  DBP 9103 
48  DESI-MS 175 
49  DTT 3009 
50  EC 20685 
51  EF 11779 
52  ERs 1640 
53  ESI-MS 2586 
54  FDGS
55  FIGAERO-HR-ToF-CIMS
56  HR-ESI-MS 127 
57  HULIS 59 
58  IC 11746 
59  IGP 321 
60  ILAQH
61  IP 6938 
62  Isop_OA
63  LD 12148 
64  LMW 1608 
65  MCE 1255 
66  MCOA 22 
67  MMs 318 
68  MO-OOA
69  MS 53535 
70  MS/MS 2732 
71  MT 11801 
72  nano-DESI 28 
73  NDS 595 
74  NEMRs
75  NIA 304 
76  NMHC 92 
77  NMR 14141 
78  NOA 552 
79  NOx 1020 
80  ON 2377 
81  PCA 19358 
82  PHE 1413 
83  PM2.5 912 
84  rBC
85  ROS 56608 
86  SH 4866 
87  SIA 927 
88  SJV 40 
89  SOA1
90  SOA2
91  SOAs 365 
92  SoFi
93  TC 15450 
94  TD 8070 
95  TOA 369 
96  TOF-AMS
97  TSP 2190 
98  VMT 376 
99  WIOA
100  WSOA