A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 240
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PAP
Long Form : p-aminophenol
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
PAPP 21  117 
pNP 18  151 
ALP 13  11634 
PAPG 12  33 
AP 22529 
OAP 173 
PQI 46 
E. coli 3186 
SD 29083 
10  SECM 614 
11  3-HS
12  5-ASA 895 
13  HQ 1286 
14  LDH 15940 
15  PPD 5174 
16  CPE 3520 
17  DI 4980 
18  ELISA 38143 
19  GCE 1397 
20  IDA 2467 
21  IgG 9021 
22  NPSH 371 
23  RDE 281 
24  3-HPABA
25  4-HNE 1059 
26  BES 761 
27  beta-Gal 431 
28  BSO 1987 
29  DT 4726 
30  GPT 1031 
31  LAL 985 
32  MAP 23038 
33  NADPH 2255 
34  NAPQI 193 
35  NP 13083 
36  NPs 13184 
37  NRS 3055 
38  PABA 611 
39  PB 10290 
40  PBHQ
41  PCM 2550 
42  PCT 5078 
43  pNPP 321 
44  PPDA 54 
45  QDs 5338 
46  ROS 55992 
47  SA-ALP 19 
48  SDH 3183 
49  SOD 25562 
50  3- HPABA
51  3-HPABA-NRS
52  AA 21886 
53  AAM 454 
54  AAN 455 
55  AAP 1799 
56  AAPG
57  AAS 2626 
58  Ab 3181 
59  AC 14349 
60  ACP 4067 
61  aCSF 805 
62  AD 70656 
63  ADH 4092 
64  AHT 499 
65  AK 2243 
66  Alg-Ppy
67  ALP-bead
68  AN 6216 
69  ANN 3296 
70  ANP 6567 
71  AP-CPG
72  APAP 198 
73  APBA 73 
74  APCPG
75  APTES 442 
76  ARD 806 
77  ARS 1516 
78  ASV 871 
79  ATPS 448 
80  ATRA 4164 
81  AuAK
82  BBSH
83  BDI 4545 
84  BHT 1697 
85  bio-AP
86  BNPP 146 
87  BQ 615 
88  BQI 27 
89  BTs 200 
90  BUN 3801 
91  CAF 1739 
92  CAT 17287 
93  CD 35411 
94  CFME 40 
95  CFU 5225 
96  CH 6667 
97  CIS 3806 
98  CMR 5565 
99  Con A 7753 
100  CRE 2545