A Search Service for Abbreviation / Long Form

■ Co-occurring Abbreviation List

[Co-occurring Abbreviation]
Total: 161
[Display Entries]
100 entries :
     (Appearance freq, Descending)
all entries
[Entries Per Page]
 per page
Page Control
Page: of
Abbreviation : PASS
Long Form : patient acceptable symptom state
No. Co-occurring Abbreviation Frequency Frequency (independent)
MCID 26  902 
MCII 18  76 
OA 15  26216 
ROC 12  25076 
mHHS 10  208 
VAS 23387 
AS 18020 
KOOS 963 
PROs 1491 
10  WOMAC 2225 
11  FAI 1840 
12  BMI 68691 
13  QOL 27034 
14  ACL 9269 
15  BASFI 471 
16  HOS 851 
17  RA 51404 
18  ADL 5332 
19  BASDAI 742 
20  EQ-5D 1185 
21  IKDC 1250 
22  PsA 2802 
23  SD 29356 
24  THA 6207 
25  THR 1737 
26  TKR 1382 
27  AUC 29877 
28  CI 190015 
29  HOS-ADL 66 
30  LBP 5997 
31  OKS 404 
32  OR 104455 
33  PRO 2155 
34  SANE 206 
35  SCB 449 
36  ACR 4495 
37  ASES 826 
38  CDAI 966 
39  ES 15717 
40  EULAR 774 
41  GROC 72 
42  HOA 543 
43  HOS-SS
44  HRQoL 14033 
45  HU 3982 
46  MDC 1494 
47  NRS 3098 
48  PF 6726 
49  PGA 2417 
50  PI 21298 
51  PROMIS 778 
52  PROMs 1075 
53  SE 12889 
54  SpA 1612 
55  SS 14146 
56  TKA 7281 
57  ACLR 887 
58  ANOVA 10102 
59  AOANJRR 25 
60  ARA 1114 
61  ASAS20 19 
62  ASDAS 134 
63  AUSCAN 76 
64  BAS-G 46 
65  BT 4793 
66  cDAPSA
67  CER 1249 
68  CMS 3997 
69  COMI 81 
70  CONCEPT
71  CRP 26196 
72  CUAs 55 
73  DAPSA 51 
74  DASH 2397 
75  DC 17165 
76  DETECT 20 
77  DMARD 998 
78  DPQ 79 
79  DROs 14 
80  EFA 1907 
81  EQ-5D-5L 110 
82  ESSDAI 78 
83  ESSPRI 35 
84  FAIS 34 
85  FNB 398 
86  FRP 502 
87  FU 1724 
88  GRNF
89  HAQ 1460 
90  HAQ-DI 344 
91  HOOS 175 
92  HOOS Pain
93  ICC 13273 
94  IFL 229 
95  IKDC-SKF 11 
96  IPAQ 600 
97  ITT 3062 
98  JOA 1268 
99  JR 115 
100  KOA 524